Personvern

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Stoffskifteforbundet samler inn og bruker personopplysninger når du besøker våre nettsider, er kunde hos oss eller på annen måte er i kontakt med oss. Stoffskifteforbundet er behandlingsansvarlig for personopplysningene som blir behandlet på disse nettstedene og når det er vi som bestemmer formål og hjelpemidler for behandlingen. Personvernerklæringen gjelder ikke tredjeparters behandling av personopplysninger. Tredjeparter som vi samarbeider med har egne personvernerklæringer og egen praksis som de selv er hovedansvarlige for.

Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres på epost til post@stoffskifte.org.

Medlemskap

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, interesser og e-post adresse. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til hvert enkelt område man tillater at organisasjonen bruker personopplysninger til, eksempelvis medlemsblad, nyhetsbrev, lokallag, kampanjer, invitasjon til arrangementer m.m. Ved avsluttet medlemskap slettes alle dine personopplysninger når du ber Stoffskifteforbundet om det.

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Nyhetsbrev

For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din e-post-adresse hos oss. Denne lagres i en egen database, deles ikke med andre. Som medlem hos oss kan du melde deg av som mottaker av vårt nyhetsbrev.

Stoffskiftelotteriet

Forbundet utsender hvert år Stoffskiftelotteriet til de som ønsker å bidra med en ekstra inntekt til arbeidet for stoffskiftesykdom. Dette er fullt ut frivillig, og hver enkelt har anledning til å reservere seg eller returnere lodd hvis ønskelig. Reservasjon mottas både per telefon, epost eller gjennom Min side.

Analyse

Forbundet gjennomfører analyser og undersøkelser hvor personopplysninger er nødvendig. Personopplysningene vil alltid bli slettet etter analysen er gjennomført. Formålet med slike analyser er å evaluere og forbedre informasjon, tjenester, tilbud og markedsføring.

Underleverandører og samarbeidspartnere

Stoffskifteforbundet benytter seg av underleverandører for innsamling, lagring og håndtering av data. Underleverandørene behandler data i henhold til gjeldende databehandleravtaler, og i henhold til norsk og europeisk personvernlovgivning.

I tilfeller hvor vi har samtykke fra deg vil vi kunne dele personopplysninger med samarbeidspartnere og andre tredjeparter for markedsføringsformål.

Ta gjerne kontakt med Stoffskifteforbundet om du ønsker mer informasjon om våre underleverandører. Våre samarbeidspartnere vil alltid være synlig på våre nettsider og gjennom våre medlemsfordeler.

Informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av informasjonskapsle (cookies) når du besøker våre nettsider. Informasjonskapsler er tekstfiler som lastes ned og lagres på enheten din når du besøker nettsiden. Vi benytter informasjonskapsler for at du ikke trenger å identifisere deg hver gang du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler benyttes også for brukerstatistikk, for å tilpasse nettsidene ovenfor våre besøkende, for å huske besøkendes brukerpreferanser, for å forbedre funksjonaliteten til nettsidene, og for markedsføringsformål. Du kan via innstillingene i nettleseren hindre at nettleseren lagrer informasjonskapsler, samt slette informasjonskapsler.

Dine rettigheter

I henhold til norsk personvernlovgivning har du en rekke rettigheter knyttet til personopplysninger som gjelder deg. Som registrert har du i utgangpunktet følgende rettigheter:

Rett til innsyn – du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg og til å motta en kopi av personopplysningene.

Rett til retting – du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert eller fjernet.

Rett til sletting – du har med visse unntak rett til å få slettet personopplysninger vi har lagret om deg.

Rett til å kalle tilbake samtykke – du rett til å kalle tilbake et samtykke du har gitt til oss som vi har innhentet for behandling av personopplysninger som krever samtykke. Du har også rett til enhver tid til å protestere mot at personopplysninger behandles med henblikk på direkte markedsføring.

Rett til dataportabilitet – du har rett til å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et maskinlesbart format og til å overlevere disse til en annen tjenesteleverandør.

Rett til å klage – du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg likevel til å rette en henvendelse til oss først.

Disse rettighetene kan være begrenset i visse situasjoner, som for eksempel hvis vi er lovpålagt å behandle personopplysningene.

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan, uten forvarsel, endre eller oppdatere denne personvernerklæringen. Den siste versjonen vil gjøres tilgjengelig på www.stoffskifte.org. Ved vesentlige endringer vil vi legge ut en melding på nettstedet og/eller informere deg i andre kanaler.