Oslo og Follo lokallag tilpasser seg digitalt

Stoffskifteforbundets lokallag ønsker velkommen til en digital foredragsrekke våren 2021. Det første ble arrangert på plattformen Zoom i går og omhandlet «Thyreoidea generelt – årsaker til lavt stoffskifte».

Foredragsholder er Ingrid Norheim som er spesialist i endokrinologi og tidligere seksjonsoverlege ved Aker sykehus. Hun sitter også i Stoffskifteforbundets faglige råd, et rådgivende organ på det medisinske feltet som skal bidra til å fremme forbundets formål gjennom nasjonalt og internasjonalt arbeid.

Den digitale foredragsrekken tar for seg følgende temaer:

  • Generelt om thyroidea, og årsaker til lavt stoffskifte (avholdt 16. mars)
  • Stoffskifte og rehabilitering, hvordan bli frisk/friskere (foreløpig planlagt 11. mai)
  • Høyt stoffskifte og hvordan det ofte ender med lavt stoffskifte (dato ikke fastsatt).

Fikk du ikke med deg det første arrangementet, og vil bli med neste gang? Arrangementet er gratis og har en plassbegrensning på 100 deltakere. Du trenger ikke å være medlem i Stoffskifteforbundet for å delta. Klikk her for informasjon om neste arrangement. Påmelding kommer etter hvert.