Ønsker kvinner i alderen 18 til 65 år til forskningsprosjekt

Doktorgradstipendiat Betty Ann Bjerkreim er på jakt etter kvinner som har gått på Levaxin i over seks måneder, men fortsatt har vedvarende symptomer med dårlig regulert hypotyreose. Hun planlegger å gjennomføre et studium på Aker sykehus sammen med spesialist i endokrinologi, Erik Fink Eriksen.

– Jeg liker å finne svar på det vi ikke vet. Da må jeg fordype meg. Derfor har jeg valgt å ta doktorgraden på pasienter som har stoffskiftesymptomer på tross av at prøver viser at medisinen fungerer og tilfredsstillende behandlingsnivå er oppnådd, forklarer hun.

Hun ønsker å invitere pasienter med dysregulert hypotyreose, altså pasienter som ikke opplever tilfredsstillende effekt på hypotyreose-symptomer av dagens standardbehandling med Levaxin.

Betty Bjerkreim skal gjennomføre studiet i samarbeid med veilederen, professor Fink Eriksen som har erfaring med at slike pasienter ofte opplever bedring av symptomene med Liothyronin.

– I mange tilfeller får pasientene ønsket effekt av Levaxin, men vi er interesserte i dem som opplever noe annet. Det har ikke vært nok forskning på dette, mener Betty.

– Det er jo mange som opplever dette som frustrerende og føler de ikke blir trodd. Man burde jo egentlig vært frisk, Enkelte studier viser at hele 15-20 prosent av pasienter med normale stoffskifteverdier har vedvarende symptomer. Noen mener det muligens kan tilskrives andre årsaker enn hypotyreosen selv, mens andre peker på muligheten for en vedvarende autoimmun prosess ved visse former for hypotyreose. Vi ønsker å undersøke dette nærmere, sier hun.

Professor Erik Fink Eriksen behandler i dag pasienter der Liothyronin legges til Levaxin, med Liothyronin som eneste behandling eller med tyroidea-ekstrakt. Flere av pasientene opplever forbedring etter ha fått endret medisinering.

Betty ønsker seg engasjerte pasienter inn i prosjektet.

Kriteriene for å delta i studiet er:

  • Kvinne
  • Alder 18-65 år
  • Dysregulert hypotyreose med vedvarende symptomer (til tross for tidligere behandling med Levaxin og stoffskifteprøver innenfor referansenivå i minst seks måneder)

Helse Sørøst har gitt klarsignal og forskningsmidler for tre fulle år. Hver pasient må delta i seks måneder; tre på Levaxin og tre på Liothyronin

– Vi har alle godkjenninger til å gjennomføre studien på plass og har startet å rekruttere pasienter. Vi planlegger å inkludere totalt 60 personer med vedvarende uttalte symptomer på hypotyreose, til tross for standard behandling med Levaxin, sier Betty Ann Bjerkreim.

(NB! Prosessen med innhenting av kandidater er avsluttet).