Ønsker du å bli medlem hos oss?

Flere medlemmer betyr et større og sterkere fellesskap for personer med stoffskiftesykdommer, og ditt medlemskap bidrar til arbeidet vårt med stoffskifteløftet. Nå har vi laget en brosjyre med en oversikt over noen av våre medlemsfordeler.

Vi vil at våre medlemmer skal få et godt utbytte av et medlemskap i Stoffskifteforbundet. Forbundet arbeider for sterkere politisk innflytelse, økt synlighet og mer faktabasert kunnskap om stoffskiftesykdommer. Ikke minst vil vi legge til rette for erfaringsutveksling og aktiviteter for våre medlemmer i regioner og lokallag, slik at personer med stoffskiftesykdommer kan få en bedre hverdag. Flere medlemmer betyr et større og sterkere fellesskap for personer med stoffskiftesykdommer.

Vi håper derfor at du  ønsker og har mulighet til å bli med for videre vekst og utvikling i 2020. Sammen er vi sterke!

Her får du også brosjyren i PDF-fil: MEDLEMSFORDELER JPG 4

Du kan registrere deg som medlem her.