Lavt stoffskifte

Lavt stoffskifte (hypotyreose) kommer av at skjoldbruskkjertelen produserer for lite tyroksin. Alle prosessene i kroppen går langsommere enn normalt - kroppen går på "sparebluss".

Symptomer

Man føler seg kanskje trett, sliten og nedfor og kjenner at “noe” er galt. Selv om symptomene er diffuse, er sykdommen lett å diagnostisere og som regel enkel å behandle. Her er de vanligste symptomene på lavt stoffskifte:

 • Manglende energi, utmattelse, tretthet
 • Heshet
 • Vektøkning
 • Tørt hår, tørr hud, sprø negler
 • Tiltaksløs, deprimert, motløs
 • Nedsatt sexlyst
 • Sensibel, lettrørt
 • Forstoppelse
 • Muskel- og leddsmerter
 • Søvnproblemer
 • Fryser lett
 • Sensitivitet for lyd, lys, støy
 • Problemer med konsentrasjon og hukommelse

Hva skyldes det?

Ofte er det en betennelse som ligger til grunn. Mange er trolig arvelig disponert for å utvikle sykdommen. I tillegg kan store belastninger, livskriser og kraftig stress medvirke til at sykdommen utvikles. De fleste som får lavt stoffskifte, får den autoimmune varianten kalt Hashimoto.

Sykdommen forekommer i alle aldersgrupper og hos begge kjønn, men rammer flest kvinner og er vanligere hos voksne og eldre.

Diagnose og behandling

Legen stiller diagnosen på bakgrunn av en blodprøve der man måler mengden tyroksin i blodet. Lavt stoffskifte behandles med tilførsel av tyroksin, og man ma ta medisinene livet ut. For noen kan det være aktuelt med en kombinasjonsbehandling med trijodtyronin hvis de ikke har god nok effekt av tyroksin. Hvilken medisindose man fungerer best med, er individuelt og må tilpasses i samråd med lege.

Mer om medisin og behandling

Det finnes flere behandlingsformer for lavt stoffskifte.

 • Tyroksin (T4) eller tyroksin (T4) og trijodtyronin (T3) kombinert. Fortrinnsvis benyttes Levaxin (T4) og Liothyronin (T3)
 • NDT som Armour Thyroid og Erfra Thyroid

De fleste som behandles med tyroksin, fungerer godt med det. Første steg hvis man ikke føler seg frisk, er å sjekke om tyroksindosen kan reguleres bedre. Hvis symptomene fortsetter til tross for at TSH-verdien (tyreoideastimulerende hormon) er fin, kan det være et alternativ å forsøke kombinasjonsbehandling. Det innebærer at man tar trijodtyronin (T3) i tillegg til tyroksin. Det er viktig å starte forsiktig, for T3 er omtrent tre ganger så sterkt som T4.

NDT er en fellesbetegnelse for preparater av tørket skjoldbruskkjertel fra gris som inneholder både T3 og T4. Denne typen preparater var standard behandling frem til det ble utviklet effektive teknikker som gjorde fremstilling av syntetisk levothyroxin (T4) mulig. Det finnes ingen studier som viser eventuelle fordeler eller ulemper ved bruk av Armour Thyroid eller Erfra Thyroid. En del pasienter opplever bedring ved bytte til disse medisinene og en del gjør det ikke. Det som uansett alltid er viktig er at disse preparatene alltid kombineres med en liten dose T4 for å få riktig balanse i T4/T3-regnskapet. Det bør altså ikke brukes alene. Det samme gjelder for Liothyronin. Armour Thyroid og Erfa Thyroid fås ikke på blå resept.

Referanseområder og behandlingsmål:

Målet for behandling med tyroksin er at pasienten skal føle seg frisk. Spesialistene har kommet frem til at under behandling bør TSH og Fritt T4 ligge i følgende område:

 • TSH: 0,5–1,5 mlE/L
 • FT4: fra midtre til øvre del av referanseområdet

Disse verdiene må ikke forveksles med de såkalte referanseverdiene til laboratoriene (TSH: 0,5–3,6 og FT4: 8–20 pmol/L). Referanseverdiene gjelder for friske personer, ikke for de som er under behandling med stoffskiftehormon. Merk at de optimale behandlingsverdiene vil være forskjellig fra pasient til pasient, og at noen få kan trenge en TSH-verdi som ligger enda lavere enn 0,5 for å føle seg godt behandlet. Det er viktig å få et godt samarbeid med legen om å finne dine egne optimale blodprøvesvar.

Det er hormonlaboratoriet på Oslo Universitetssykehus, Aker som har utarbeidet disse målene på bakgrunn av HUNT-undersøkelsen.

Mer informasjon

Lavt stoffskifte: Helsenorge.no

Lavt stoffskifte: NHI.no

Hypoteriose: Store medisinske leksikon

Lavt stoffskifte: lommelegen.no