Knuter eller kreft i skjoldbruskkjertelen

Hvert år blir omtrent 200 nordmenn rammet av kreft i skjoldbruskkjertelen. Her har vi samlet relevant informasjon med pakkeforløp og leseliste for deg som ønsker å forstå diagnosen bedre.

Knuter

Hos noen pasienter inneholder skjoldbruskkjertelen knuter, alt fra én til svært mange. Knuter i kjertelen utredes med ultralyd og eventuelt biopsi. De fleste er ikke kreft, men godartede forandringer. Noen knuter kan likevel produsere store mengder stoffskiftehormon (toksisk knutestruma), som medfører store plager, og man vil da vurdere å fjerne kjertelen kirurgisk.

Kreft

Skjoldbruskkjertelkreft er relativt sjelden med rundt 200 nye tilfeller per år i Norge. Årsaken til skjoldbruskkjertelkreft er ikke kjent, likevel kan det være forbundet med risikofaktorer som stråling, arv og kjønn (flere kvinner enn menn).

Symptomer du må kjenne til er smertefrie hevelser og forstørrede lymfeknuter i området rundt skjoldbruskkjertelen, nakkesmerter opp til ørene, heshet og kuler i halsen. Vanskeligheter med å svelge og stemmeforandringer kan også være noen av symptomene. Kuler i halsen er relativt vanlig, og i de aller fleste tilfeller ufarlig, men det er likevel det mest vanlige symptomet når det kommer til skjoldbruskkjertelkreft.

Diagnose

For å avdekke utviklingen av kreft i skjoldbruskkjertelen, gjøres det en rekke utredninger, både generelle, kliniske og tilleggsundersøkelser. Disse er blant annet blodprøver, ultralyd og celleprøve.

Ved begrunnet mistanke om kreft vil legen henvise deg til et pakkeforløp. Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft (helsedirektoratet.no) har som mål å bidra til rask utredning og oppstart av behandling, og unngå unødvendig ventetid. Utredningsprosessen skal være mest mulig forutsigbar og minst mulig belastende for deg. Pakkeforløpet beskriver hvor mange dager de enkelte delene av utredningen bør ta. Det er et nasjonalt standardisert forløp som er faglig basert.

Behandling 

Det finnes flere typer av denne kreftformen, og de fleste har stort sett svært god prognose. Skjoldbruskkjertelkreft kan behandles med operasjon, radioaktivt jod, utvendig strålebehandling og i noen tilfeller med medikamenter.

Fjernes hele kjertelen, må man ta tabletter med kunstig tyroksin, og behandlingen er livslang. Fjernes halve kjertelen, kan den andre halvdelen klare jobben, eventuelt med tilskudd av tyroksin. Opereres man for kreft i skjoldbruskkjertelen, krever det at man følges opp av spesialist og følger et eget behandlingsregime. Behandlingen er ofte radioaktivt jod.

Trenger du mer informasjon? Her får du en leseliste med nyttig oversikt over symptomer, diagnose, behandling og oppfølging. 

Utredning ved mistanke om skjoldbruskkjertelkreft – Pasientinformasjon

Skjoldbruskkjertelkkreft: Helsenorge.no 

Skjoldbruskkjertelkreft: SNL 

Kreft i skjoldbruskkjertelen: Lommelegen.no