Her kan du lese mer utfyllende om kreft, knuter og struma i skjoldbruskkjertelen.

Kreft

Årsaker:

  • Uklart, i noen tilfeller arvelig

Symptomer:

  • Smertefri hevelse i skjoldbruskkjertelen
  • Diaré
  • Slapphet
  • Store kuler

Diagnostisering:

  • Mikroskopi

Behandling:

  • Kirurgi og kunstige hormoner

Fjernes hele kjertelen, må man ta tabletter med kunstig tyroksin, og behandlingen er livslang. Fjernes halve kjertelen, kan den andre halvdelen klare jobben, eventuelt med tilskudd av tyroksin. Opereres man for kreft i skjoldbruskkjertelen, krever det at man følges opp av spesialist og følger et eget behandlingsregime. Behandlingen er ofte radioaktivt jod. Det finnes flere typer av denne kreftformen, og de fleste har stort sett svært god prognose.

Les mer her: Kreft i skjoldbruskkjertelen – Oppsummering og pakkeforløp

Knuter

Hos noen pasienter inneholder skjoldbruskkjertelen knuter, alt fra én til svært mange. Noen av disse knutene kan produsere store mengder stoffskiftehormon (toksisk knutestruma), som medfører store plager, og man vil da vurdere å fjerne kjertelen kirurgisk.

Hos noen kan strumaen bli så stor at den trykker på luftrøret og på stemmebåndene, og disse pasientene vil også bli vurdert for operasjon.

Struma

Struma er en forstørrelse av skjoldbruskkjertelen som gjør at det oppstår en hevelse på halsen. Forstørrelsen kan omfatte hele kjertelen eller deler av den. Ubehandlet kan hevelsen vokse enormt, slik man kan se i land med jodmangel. Store strumaer presse mot luft- og spiserør og føre til problemer med å svelge og puste. De fleste strumaer er imidlertid små og har mest kosmetisk betydning.

Hovedårsaken til at et struma utvikler seg, er kronisk stimulering av skjoldbruskkjertelen i et forsøk på å opprettholde normal produksjon av hormonene tyroksin og trijodtyronin. Så lenge kjertelen klarer å lage normale mengder av disse hormonene, vil pasienten ha normal tyreoideafunksjon.

Foruten jodmangel kan kroniske eller subakutte betennelsesreaksjoner føre til redusert hormonproduksjon i kjertelen.