Her kan du lese mer utfyllende om høyt stoffskifte (hypertyreose).

Årsaker:

 • Graves sykdom er den hyppigste årsaken blant yngre personer
 • Akutt betennelse i skjoldkjertelen, såkalt tyreoiditt, ved mild hypertyreose
 • Hormon-aktive knuter produserer tyroksin (autonom produksjon) hos eldre personer

Ved Graves sykdom danner kroppen antistoffer (TRAS) som etterlikner hormonet TSH som normalt stimulerer skjoldkjertelen til produksjon av hormonene T4 og T3. Dermed øker mengden av disse hormonene i kroppen, og stoffskiftet øker. Graves sykdom er en autoimmun sykdom, hvor årsaken til antistoffdannelsen er ukjent.

Symptomer:

 • Rask puls eller hjertebank
 • Skjelving på hendene
 • Økt varmeproduksjon, særlig ved anstrengelse
 • Økt appetitt
 • Vekttap
 • Diaré
 • Muskelsvakhet
 • Uro i kroppen
 • Humørsvingninger og nervøsitet
 • Søvnproblemer
 • Varierende øyeproblemer med tåreflod eller fremstående øyne med stirrende blikk

Diagnostisering:

Primært: Blodprøve (målinger av hormonet TSH sammen med fritt T4 vil i de fleste tilfeller bekrefte diagnosen)

Tillegg: ultralyd og røntgenundersøkelser for å kontrollere kjertelens størrelse, form og funksjon

Behandling:

Medikamenter, radioaktiv bestråling eller kirurgi. Valg av behandlingsmetode avhenger av alder, størrelsen på skjoldkjertelen og den generelle helsetilstanden.

Ved medikamentell behandling vil Neo-Mercazole redusere eller blokkere produksjonen av stoffskiftehormoner. Bestråling eller kirurgi ender i de fleste tilfeller med at skjoldkjertelen blir ødelagt, og produserer for lite hormon. Det betyr at man får lavt stoffskifte, og må behandles for det.