Vår Facebook-side er opprettet som et forum for informasjon og deling av erfaringer, både fra forbundet, medlemmer og andre følgere. Tidvis registreres uønskede kommentarer og oppfordringer.

Vi presenterer derfor noen kortfattede retningslinjer for hvordan vi ønsker at debatten skal være i kommentarfelt på våre Facebook-sider. Vi oppfordrer til saklighet i kommentarfeltet. Dersom retningslinjene ikke følges, vil kommentaren din slettes, og din profil risikerer å utestenges fra våre Facebook-sider.

Retningslinjer:

  1. Det kan være krevende å stå frem med sin personlige historie eller faglige bidrag. Krenkende og/eller diskriminerende kommentarer om person og/eller institusjon vil bli slettet.
  2. Deling av personlige erfaringer er velkomment, mens sensitiv informasjon og oppfordring til selvmedisinering eller medisinering av andre vil bli slettet. Deling av hvilke medisindoser man går på, modereres vekk fra kommentarfeltet, mens hvilke medisiner man går på aksepteres.
  3. Kommentarer som handler om reklame for behandling eller produkter, eller annet, vil bli slettet.
  4. Vår Facebook-side er til for spørsmål og svar (ikke medisinske problemstillinger), og debatt som kan være relevant for mange medlemmer. Stoffskifteforbundet vil svare og informere så langt kapasiteten tilsier. Av hensyn til øvrige medlemmer vil gjentagende henvendelser om det samme («spamming»), bli slettet, og bruker vurdert blokkert fra våre Facebook-sider.