Forbundsstyret velges under landsmøtet annethvert år.

Forbundsstyret STOFO 2022
FORBUNDSSTYRET: Fra venstre: Katrine S. Flaten (3. vara), Harry Solsem (styremedlem), Malin Moen (styremedlem ung), Elisabeth Efteland (2. vara), Tor Rune Halset (leder), Toril Simonsen (styremedlem), Tone Elisabeth Hodne Larsen (1. vara), Lise Mittet Kvernen (styremedlem) og Wenche Nygård Eeg (nestleder). FOTO: Martin Aasen Wright

Tor Rune Halset
Forbundsleder
974 37 733
tor.rune.halset@stoffskifteforbundet.org

Wenche Nygård Eeg
Nestleder
wenche.eeg@stoffskifteforbundet.org

Toril Simonsen
Styremedlem
900 38 086
toril.simonsen@stoffskifteforbundet.org

Lise Mittet Kvernen
Styremedlem
472 66 004
lise.mittet.kvernen@stoffskifteforbundet.org

Harry Solsem
Styremedlem
916 04 600
harry.solsem@stoffskifteforbundet.org

Malin Moen
Styremedlem UNG
408 99 772
malin.moen@stoffskifteforbundet.org

Tone Elisabeth Hodne Larsen
1.vara
992 70 411
tone.larsen@stoffskifteforbundet.org

Elisabeth Efteland
2. vara
elisabeth.efteland@stoffskifteforbundet.org

Katrine S. Flaten
3. vara
906 46 245
kathrine.flaten@stoffskifteforbundet.org