Forbundsstyret velges under landsmøtet annethvert år.

Venche Fagereng

Forbundsleder
977 66 352
venani-f@online.no

Anne Toril Simonsen

Nestleder
900 38 086
tsimonsen@online.no

Aina Skailand

468 36 653
aina1@lyse.net

Siri Elise Enoksen

473 19 129
seestofo@online.no

Kathrine Flaten

UNG-representant
906 46 245
ksflaten@gmail.com

Jo Inge Kaastad

481 29 812
jo.inge.kaastad@ruter.no

Tor Rune Halseth

1.vara
974 37 733
torrune@hammerstuene.no

Lill Jeanette Holmen

2.vara
458 34 764
lill.jeanette.holmen@gmail.com

Tone Elisabeth Hodneland Larsen

3.vara
992 70 411
tone.ehl@online.no