I 2003 opprettet Stoffskifteforbundet et faglig råd for å styrke arbeidet med å bedre vilkårene for personer med stoffskiftesykdom. Faglig råd er et rådgivende organ på det medisinske feltet, og skal bidra til å fremme forbundets formål gjennom nasjonalt og internasjonalt arbeid.

Viktigste oppgaver: 

 • å medvirke og stimulere til opplysningsarbeid og opplæring for medlemmer og deres nærpersoner, for ulike faggrupper og for befolkningen generelt
 • å medvirke og stimulere til god standard på diagnostikk, behandling og mestringstiltak
 • svare på henvendelser/spørsmål fra forbundsstyret
 • bidra i medlemsbladet Thyra med artikler, intervjuer og «Spør legen»-spalten
 • oppdatere Stoffskifteforbundet på aktuell forskning og utvikling innenfor fagfeltet stoffskiftesykdommer
 • medvirke og stimulere til forskning og fagutvikling

Medlemmer:

Sara Hammerstad (leder)

 • Dr. med, spesialist i endokrinologi og indremedisin, Spesialistsenteret Pilestredet park. 

Ingrid Norheim

 • Spesialist i endokrinologi og indremedisin, samt doktorgrad i endokrinologi, Hormonlaboratoriet ved Oslo universitetssykehus, Aker

Lars Omdal

 • Allmennlege med fokus på helhetsmedisin, Balderklinikken, Oslo

Renate Regine Pettersen

 • Geriater og fagansvarlig overlege dr. med på Daghospital og geriatrisk poliklinikk, Oslo universitetssykehus, Aker

Jens V. Jørgensen

 • Barnelege Rikshospitalet, avdeling nyfødtscreening

Venche Fagereng

 • Forbundsleder