Her finner du en oversikt over kontaktinformasjon til styrer og utvalg i Stoffskifteforbundet.

Forbundsstyret STOFO 2022
FORBUNDSSTYRET: Fra venstre: Katrine S. Flaten (3. vara), Harry Solsem (styremedlem), Malin Moen (styremedlem ung), Elisabeth Efteland (2. vara), Tor Rune Halset (leder), Toril Simonsen (styremedlem), Tone Elisabeth Hodne Larsen (1. vara), Lise Mittet Kvernen (styremedlem) og Wenche Nygård Eeg (nestleder). FOTO: Martin Aasen Wright

Forbundsstyret

Forbundsstyret velges av Landsmøtet, og er Stoffskifteforbundets  øverste myndighet i mellom landsmøtene.

Tor Rune Halset
Forbundsleder
974 37 733
tor.rune.halset@stoffskifteforbundet.org

Wenche Nygård Eeg
Nestleder
wenche.eeg@stoffskifteforbundet.org

Toril Simonsen
Styremedlem
900 38 086
toril.simonsen@stoffskifteforbundet.org

Lise Mittet Kvernen
Styremedlem
472 66 004
lise.mittet.kvernen@stoffskifteforbundet.org

Harry Solsem
Styremedlem
916 04 600
harry.solsem@stoffskifteforbundet.org

Malin Moen
Styremedlem UNG
408 99 772
malin.moen@stoffskifteforbundet.org

Tone Elisabeth Hodne Larsen
1.vara
992 70 411
tone.larsen@stoffskifteforbundet.org

Elisabeth Efteland
2. vara
elisabeth.efteland@stoffskifteforbundet.org

Katrine S. Flaten
3. vara
906 46 245
kathrine.flaten@stoffskifteforbundet.org

Valgkomiteen

Stoffskifteforbundet holder landsmøte annethvert år hvor det velges nytt forbundsstyre.

Venche A Fagereng
Leder for valgkomiteen
977 66 352
Valgkomiteen@stoffskifte.org

Faglig råd

I 2003 opprettet Stoffskifteforbundet et faglig råd for å styrke arbeidet med å bedre vilkårene for personer med stoffskiftesykdom. Faglig råd er et rådgivende organ på det medisinske feltet, og skal bidra til å fremme forbundets formål gjennom nasjonalt og internasjonalt arbeid.

Oppgaver: 

 • å medvirke og stimulere til opplysningsarbeid og opplæring for medlemmer og deres nærpersoner, for ulike faggrupper og for befolkningen generelt
 • å medvirke og stimulere til god standard på diagnostikk, behandling og mestringstiltak
 • svare på henvendelser/spørsmål fra forbundsstyret
 • bidra i medlemsbladet Thyra med artikler, intervjuer og «Spør legen»-spalten
 • oppdatere Stoffskifteforbundet på aktuell forskning og utvikling innenfor fagfeltet stoffskiftesykdommer
 • medvirke og stimulere til forskning og fagutvikling

Medlemmer:

Sara Hammerstad (leder)

 • Dr. med, spesialist i endokrinologi og indremedisin
 • Overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo (UiO)

Ingrid Norheim

 • Pensjonert spesialist i endokrinologi og indremedisin
 • Doktorgrad i endokrinologi, Hormonlaboratoriet ved Oslo universitetssykehus, Aker

Lars Omdal

 • Allmennlege med fokus på helhetsmedisin, Balderklinikken, Oslo

Renate Regine Pettersen

 • Geriater og fagansvarlig overlege dr. med på Daghospital og geriatrisk poliklinikk, Oslo universitetssykehus, Aker

Jens V. Jørgensen

 • Pensjonert barnelege ved Rikshospitalet, avdeling nyfødtscreening