STOFO Ung representerer unge mellom 15 og 36 år med stoffskiftesykdom, og jobber for økt kunnskapsnivå om stoffskiftesykdom hos unge.

STOFO Ung under landsmøtet 2022
STOFO UNG: Siri Elise Enoksen (t.v.), Marita Johnsen, Kathrine Flaten, Lill Jeanette Holmen, Malin Moen og Steinar Torkildsrud. FOTO: STOFO Ung

Landsmøtet 2022 vedtok at STOFO Ung som skal jobbe for ungdom i alderen 16 til 36 år, skal opprettes som eget organisasjonsledd. Nåværende arbeidsgruppe fortsetter som et interimsstyre inntil nytt styre er valgt, i maks to år.

STOFO Ung skal samarbeide med gruppen for foreldre og barn, eksempelvis arrangere kurs, konferanser og aktiviteter for ungdom på nasjonalt plan, være rådgivende organ i ungdomssaker som forbundet jobber med og bidra til forbundets arbeid med å legge best mulig til rette for egen mestring, samt kunne søke om midler til aktiviteter hos eksterne (eks. Stiftelsen Dam, LNU osv.).

Klikk her for å besøke:

Facebook-siden til STOFO Ung
Instagram-siden til STOFO Ung

Interimsstyre i STOFO Ung: 

Steinar Torkildsrud
Lill Jeanette Holmen
Kathrine Flaten
Marita Johnsen
Siri Elise Enoksen
Malin Moen

Kontakt: ung@stoffskifteforbundet.org

Retningslinjer for sosiale medier_STOFO Ung

Denne siden er under arbeid. Mer informasjon kommer fortløpende.