Forskning og påvirkning

I Stoffskifteforbundet er mer forskning og kunnskap om et av våre viktigste mål. Vi trenger å knytte knytte fag, forskning og politikk enda tettere sammen.

Vi vet fortsatt ikke hva som er årsaken til stoffskiftesykdommer, eller hvordan disse best kan møtes. Vi trenger mer forskning, både for å avdekke årsakene, men også for å finne nye og bedre måter å behandle det på. Der det for andre sykdommer har kommet på plass flere nye behandlingsmetoder de siste tiårene, er det et halvt århundre siden forrige store medisinske gjennombrudd for stoffskiftepasienter.

Mer midler til forskning

Sykdommer som i større grad rammer kvinner mindre og har lavere status i helsevesenet, slik er det også med stoffskiftesykdommer. Hovedgrunnen til at det ikke forskes mer på stoffskiftesykdom er manglende finansiering. Det finnes flere endokrinologiske fagmiljøer i Norge som er klare til å sette i gang, men uten finansiering vil vi ikke komme videre. Stoffskifteforbundet jobber for at det fra politisk hold skal satses mer på forskning, både gjennom de endokrinologiske fagmiljøene, men også ved å fordele større andel av forskningsmidlene til forskning i allmennehelsetjenesten. Det er fastlegene som møter stoffskiftepasienter. Mer forskning der, er viktig for å få kunnskap om hvordan pasienter best kan møtes.

Faglig råd

Som en interesseorganisasjon ønsker vi å være en kilde til kvalitetssikret kunnskap om stoffskiftesykdom. I 2003 opprettet Stoffskifteforbundet et faglig råd for å styrke arbeidet med kvalitetssikring og kunnskapsformidling. Faglig råd er et rådgivende organ på det medisinske feltet, og skal bidra til å fremme forbundets formål gjennom nasjonalt og internasjonalt arbeid.

Medlemmene i faglig råd er spesialister i endokrinologi, overleger og allmennleger med kunnskap om stoffskiftesykdom. De skal medvirke og stimulere til god standard på diagnostikk, behandling og mestringstiltak. Du kan lese mer om faglig råd her.

Thyrafondet

Thyrafondet er Stoffskifteforbundets forskningsfond. Med Thyrafondet ønsker vi å være en aktiv støttespiller for alle ressurspersoner innen området.  Her kan vi også bidra med finansiering av forskning. Fondets formål er å oppmuntre, påvirke og gi økonomisk støtte til forskning på sykdommer relatert til skjoldbruskkjertelen som kan bidra til å øke livskvaliteten for denne gruppen av kronisk syke.

Forbundet har mottatt flere henvendelser fra forskere som ønsker å støttes økonomisk og/eller formelt i forskernes prosjekthenvendelser. Dette betrakter vi som en anerkjennelse fra det faglige miljøet etter flere års strategisk arbeid. Mulighetene er fortsatt større og innehar et betydelig potensial for fremtiden. Samtidig er det flere bekymringer i fagmiljøet som gir konsekvenser for pasientene. Det fremkommer et tydelig behov for et faglig løft hvor forbundet bør innta en større posisjon enn tidligere.

Her er noen av forskningsprosjekter Stoffskifteforbundet har støttet:

Andre relevante forskningsartikler:

Ønsker du å gi en gave til forbundsforskning og støtte vårt arbeid? Klikk her.
Kontonummer: 4280 13 34436