Økt interesse for forskning på stoffskiftesykdommer

Stoffskiftepasienter har lenge følt at de er blitt underprioritert i helsevesenet. Vi har derfor etterlyst større oppmerksomhet omkring og mer forskning på denne sykdommen.

Stoffskifteforbundet er en pasientorganisasjon for alle med sykdom i skjoldbruskkjertelen. Vi har omlag 7 000 medlemmer og 36 aktive lokallag. Vårt medlemsblad Thyra kommer ut fire ganger i året, og vi tilbyr informasjonsmateriell til de forskjellige sykdomsgruppene.

Stoffskifteforbundet er med å støtte forskningsprosjekter, blant annet gjorde vi det da ph.D. Anders Svare gjennomførte et forskningsprosjekt om sammenhengen mellom stoffskifte og beintetthet/brudd, og mellom stoffskifte og vektendring. 

Nå ser vi en gledelig økt interesse for forskning på sykdommer i thyreoidea. Bakgrunnen for dette er tallene fra tyreoideaprosjektet i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Det ble gjort TSH-måling hos vel 35 000 personer. Spesialist i medisinsk biokjemi Trine Bjøro var prosjektleder. Forbundet ga i 2008 sin Thyra-pris til Bjøro for blant annet dette arbeidet og for hennes rolle som pådriver for økt kunnskap om våre diagnoser.
Anders Svare har også forsket på materialet fra HUNT. 

Bjørn Olav Åsvold ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim har tatt doktorgrad på sammenhengen mellom thyreoideafunksjon og mulig hjertesykdom. Det viktigste funn han gjorde på bakgrunn av HUNT-materialet var at det viser seg å være en sammenheng mellom forhøyet TSH-verdi og risiko for hjerteproblemer. Hos kvinner med et TSH-nivå opp mot 10 fant han også økt dødelighet på grunn av koronarsykdom.

Stoffskifteforbundet mener at det er et stort behov for økt kunnskap om sykdommer i thyreoidea.
Gjennom HUNT har norske forskere fått et unikt forskningsmateriale, og de vil ha mulighet til å ligge langt fremme i verdenssammenheng når det gjelder forskning på thyreoideasykdommer.

Litteratur
1.    Åsvold BO. Thyroid function and cardiovascular health. Doktoravhandling. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2008.

Du finner også denne artikkelen her.

post@stoffskifte.org