Nytt lokk på Levaxin fra Takeda.

Takeda informerer at alle Levaxin-produkter kommer til å få nytt lokk, med start i januar. Implementering av nytt lokk kommer deretter å skje suksessivt etter som nye batcher leveres.

Følgende produkter er berørt: Levaxin 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 og 200 mikrogram.

Takeda har utviklet en ny barnesikret pakning og implementering av nye lokk gjøres for å øke sikkerheten og redusere risikoen for at barn feilaktig får i seg legemiddelet. Lokket er noe mindre enn eksisterende. En grafisk forklaring på hvordan man åpner boksen på er å finne på oversiden av lokket, se bildet under.

For å åpne boksen, skal pilene rettes mot hverandre på lokk og boks (se over). Lokket skal deretter trykkes opp.

Lokket trykkes på igjen når boksen skal lukkes. For at boksen skal være barnesikret, skal pilene være adskilte på lokk og boks.

Takeda ber om at eventuelle spørsmål rettes til telefon 800 800 30 eller epostadressen infonorge@takeda.com.