Nye, viktige funn om Graves´ sykdom

En ny norsk forskningsartikkel på Graves´ sykdom er nå publisert i anerkjente The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Den gir flere verdifulle svar.

Artikkelen Outcomes of Patients With Graves Disease 25 Years After Initiating Antithyroid Drug Therapy understreker at pasienter med Graves´ sykdom trenger livslang oppfølging med årlige stoffskifteprøver.

Risiko for tilbakefall

Forskningsprosjektet er en oppfølging av en stor norsk studie fra 1997-2001, der 218 pasienter med Graves´ sykdom ble behandlet for høyt stoffskifte i ett år før de sluttet med medisinen. Målsettingen var å undersøke om type medikamentelt regime hadde noe å si for tilbakefallsrisiko.

Studien fant ut at nesten halvparten (47,7 prosent) hadde fått tilbakefall to år etter at de hadde sluttet med medisiner.

Resultatene fra dette forskningsprosjektet har betydd mye for hvordan Graves´ behandles i dag, og artikkelen er hyppig sitert i internasjonal litteratur og «guidelines».

Resultater fra oppfølgingsstudien

Den nye, norske studien har undersøkt hvordan det har gått med de samme pasientene 20-25 år etterpå. 182 av de opprinnelige 218 pasientene har vært med, og resultatene er svært interessante:

  • Etter over 20 års observasjonstid er det bare 34 prosent som fortsatt har et normalt stoffskifte. Resterende andel har enten fått kirurgisk behandling eller radiojodbehandling for Graves´ sykdom – eller fått lavt stoffskifte uten å ha fått slik behandling.
  • Pasienter som var under 40 år ved sykdomsdebut, røykte eller hadde tilstedeværelse av øyepåvirkning, hadde høyest risiko for å få tilbakefall av sykdommen.
  • I lagrede blodprøver som ble analysert fant forskerne tre betennelsesmarkører i blod som kunne forutsi pasientens tilbakefallsrisiko.
  • Forskerne fant at nesten halvparten av pasientene har utviklet en eller flere autoimmune sykdommer, hvor vitamin B12-mangel var vanligst (26 prosent).

Redusert livskvalitet

Pasientene ble også evaluert ved hjelp av spørreskjema, og forskerne fant ut at pasienter som hadde utviklet lavt stoffskifte hadde redusert livskvalitet sammenliknet med pasienter uten stoffskiftesykdom.

Pasienter som ikke hadde lavt stoffskifte, men som hadde gjennomgått Graves´ sykdom, hadde sammenliknbar livskvalitet med pasienter uten stoffskiftesykdom.

Anbefaler livslang oppfølging

Studien understreker at pasienter med Graves´ sykdom trenger livslang oppfølging med årlige stoffskifteprøver, og at man ved nyoppståtte plager og normale stoffskifteprøver bør tenke på annen autoimmun sykdom hos pasienten.

Studien tilsier også at det bør vurderes lenger behandling med medikamenter framfor radiojod- og kirurgisk behandling, med tanke på at lavt stoffskifte kan gi redusert livskvalitet og risiko for andre komplikasjoner.

Artikkelforfatterne/forskerne i prosjektet er: Ann-Elin Meling Stokland, Marie Austdal, Bjørn Gunnar Nedrebø, Siri Carlsen, Hanne Brit Hetland, Lars Breivik, Hans Olav Ueland, Torquil Watt, Per Karkov Cramon, Kristian Løvås, Eystein Sverre Husebye og Grethe Åstrøm Ueland.

Les hele forskningsartikkelen her: https://academic.oup.com/jcem/advance-article/doi/10.1210/clinem/dgad538/7281824?searchresult=1