Nye medlemsfordeler

Stoffskifteforbundet jobber kontinuerlig for at du som medlem skal få mer igjen for ditt medlemskap. I dag presenterer vi en ny og en eksisterende medlemsfordel. Følg med, flere kommer snart!

Stoffskifteforbundet jobber for at du som medlem skal få mer igjen for ditt medlemskap. I disse dager presenterer vi et knippe av våre nye og gamle medlemsfordeler.

Stoffskifteforbundet har inngått samarbeid med Advokatfirmaet Legalis om juridisk bistand til våre medlemmer. Gjennom avtalen har du gratis samtale med advokat og gunstig pris ved behov for mer bistand. Legalis har syv fagavdelinger og spesialister innen alle områder.

Avtalen omfatter bistand knyttet til sykdom, herunder ytelser fra NAV, men gjelder også andre behov som kan oppstå. Vanlige sakstyper inkluderer arbeidsrett, samlivsbrudd og samvær med barn, arveoppgjør, kjøp av bolig, kjøp av bil og båt og oppstart bedrift. Advokatene undersøker alltid om rettshjelpsforsikring eller fri rettshjelp er aktuelt i din sak.

Du kan kontakte Legalis på telefon (21416785) eller mail stoffskifte@legalis.no. Det påløper aldri noen kostnad før det er inngått skriftlig oppdragsavtale.

 

Rettighetssenteret hos Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Som medlem i Stoffskifteforbundet har du rett på hjelp fra Rettighetssenteret hos FFO

Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og diskriminering. Du kan lese mer om dette her