Noen å snakke med

Har du spørsmål om din sykdom og trenger noen å snakke med? Da kan likepersonene i Stoffskifteforbundet hjelpe deg.

De ønsker å bruke sin egen erfaring med en stoffskiftesykdom til å hjelpe andre, og sitter i det vi kaller et kontaktutvalg. Samtlige medlemmer i kontaktutvalget er sertifiserte likepersoner, og er trent i å snakke med andre i en tilsvarende situasjon. Ingen i kontaktutvalget er medisinske fagpersoner.

Alle medlemmer i kontaktutvalget har taushetsplikt. Kontaktutvalget er delt inn etter sykdomsgruppering.

Høyt stoffskifte:

Vigdis H. Bergh
908 51 269 (dag og kveld)
vigdisbergh82@gmail.com

Sissel Lundberg
900 19 956 (kveld)
sissel.lundberg@hotmail.com

Kristine Lundberg
414 62 062 (kveld og helg)
kristine.lundberg@hotmail.com

Berit Toskedal Kvilhaug
52 82 03 22 (dag og kveld)
berit.toskedal.kvilhaug@gmail.com

Annbjørg Ramberg
456 02 500 (dag og kveld)
sig.anb1@gmail.com

Monica Oksavik
992 24 398 (kveld)
monibak2@online.no

Lavt stoffskifte:

Turid Hult
412 92 746. 33 33 09 81 (dag og kveld)
tu.hult@online.no

Thora Tønneberg Mathisen
33 07 36 47 (dag og kveld)
thora.tonneberg@hotmail.com

Martha Haugen
932 80 757 (dag og kveld)

Øystein Østensjø
913 36 068 (dag og kveld)
oystein@vaagsli.com

Karin Rutherfurd
926 04 743 (kveld)

Siri Elise Enoksen
473 19 129 (kveld)

Ingjerd Henriksen
ingjerd.henriksen@gmail.com

Tom Johnsen
905 04 390. 35 57 00 02 (kveld)
tohjohns@online.no

Kristin I. Folven
970 80 793 (kveld)
kristinfolven@gmail.com

Yngve Folven Bergesen
958 63 691 (kveld)
yfbergesen@gmail.com

Kreft og tyroidea-opererte:

Linda Marie Å. Schjørlien
32 12 66 47 (dag og kveld)
laaschj@online.no

Anne Kristin Lein
938 65 278
anne@hjelme.net

Lillian Irene Haugen
916 63 251 (kveld)
lillian.i.haugen@gmail.com

Marianne Enoksen
932 15 700 (kveld)

Foreldre-gruppe (barn med lavt stoffskifte):

Veslemøy Klavenes-Berge
414 26 256
veslemoy.klavenes@gmail.com

Tom Johnsen
905 04 390. 35 57 00 02 (kveld)
tohjohns@online.no

Yngve Folven Bergesen
958 63 691 (kveld)
yfbergesen@gmail.com

Kristin I. Folven
970 80 793 (kveld)
kristinfolven@gmail.com

Ung-gruppe (medlemmer under 35 år):

Siri Elise Enoksen
473 19 129 (kveld)

Ingjerd Henriksen
ingjerd.henriksen@gmail.com