Mestringskurs: En bedre hverdag med hypotyreose

12. og 13. mars er Stoffskifteforbundet til stede under mestringskurs for personer med lavt stoffskifte på Bærum sykehus.

Kurset går over to dager, mandag 12. og tirsdag 13. mars 2018, begge dager fra klokken 09.00 til 15.00 i Lærings- og mestringssenteret på Bærum sykehus.

Målgruppen er personer som har diagnosen hypotyreose. Det er maksimalt plass til 16 deltakere.

For å kunne delta på kurset må du ha henvisning fra fastlegen. Henvisningsskjema sendes til Vestre Viken, Dokumentsenteret/Lærings- og mestringssenteret Bærum sykehus, 3004 Drammen. Henvisningen merkes «Mestringskurs Bærum sykehus». Egenandelen er på 345 kroner for hele kurset. Har du frikort, er kurset gratis.

Du melder deg på ved å ringe Lærings- og mestringssenteret ved Bærum sykehus på 67 80 93 14 eller sende en epost til Lms.bs@vestreviken.no.

Målet med kurset er å styrke deltakerens mulighet for å mestre hverdagen med sykdommen. Kurset vil bestå av både informasjon og erfaringsutveksling.

Tema som blir tatt opp, er:

  • Informasjon om sykdommen ved endokrinolog:
  • Historikk, forekomst og årsaker til hypotyreose
  • Behandling av hypotyreose
  • Hypertyreose, øyesymptomer og knuter
  • Informasjon fra Stoffskifteforbundet
  • Å leve med hypotyreose – brukererfaring og gruppesamtale
  • En bedre hverdag med hypotyreose – hva kan jeg gjøre selv?
  • Kostutfordringer ved hypotyreose
  • Spørsmål til legen

Arrangør av kurset er Endokrinologisk poliklinikk og Lærings- og mestringssenteret, Vestre Viken.