Meld deg på likepersonkurs på Gardermoen

Har du en stoffskiftesykdom og ønsker å hjelpe andre i en tilsvarende situasjon? Da kan du melde deg påbyggingskurs i likepersonarbeid (trinn 2).

Nå kan du søke om å delta på Stoffskifteforbundets påbyggingskurs i likepersonarbeid. Dette kurset er for deg som tidligere har deltatt på grunnkurs i likepersonarbeid. Du må ha noe erfaring med praktisk likepersonarbeid. For å kunne oppnevnes til kontaktutvalg er det en forutsetning å ha deltatt på dette kurset. I kurset blir det lagt vekt på blant annet samtalemetodikk, øvelser og rollespill i grupper, utfordrende situasjoner og etiske problemstillinger og konkrete tips og triks til bruk i samtaler.

Det er begrenset antall plasser. Kurset er gratis for medlemmer, Stoffskifteforbundet dekker opphold fra lørdag til søndag, samt reise. Nærmere informasjon blir sendt ut til alle deltagere.

Sted: Scandic Oslo Airport, Gardermoen
Tid: 26. november 2017 klokken 10 – 18 (ankomst lørdag 25. november)
Kursleder: Lene Hopland Bergset

Vedlagte søknadsskjema Likepersonkurs trinn 2 fylles ut og sendes til post@stoffskifte.org eller per brev til:

Stoffskifteforbundet
Fridtjof Nansens plass 9
0160 Oslo

Søknadsfristen er 1. november 2017

martin.wright@stoffskifte.org