Medlemsfordeler

Som medlem i Stoffskifteforbundet er du med på å gjøre en forskjell. Du støtter blant annet vårt arbeid innen politikk og kommunikasjon som skal gi pasientene bedre behandling og livskvalitet.

Hva får du igjen for den årlige medlemskontingenten på 450 kr? Medlemmene våre er det aller viktigste for oss, og uten medlemmenes støtte og tillit kan vi heller ikke jobbe med våre kjernesaker. «Vi» er alle tillitsvalgte, alle lokallagene, alle regionlagene, Faglig råd, forbundsstyret og administrasjonen. Sammen har vi et felles mål; gjøre hverdagen til våre medlemmer og alle andre med en stoffskiftesykdom bedre.

Hvordan gjør vi det? Som medlem av Stoffskifteforbundet støtter du:

Strategisk arbeid

Stoffskifteforbundet arbeider strategisk med politikk og kommunikasjon for å styrke og løfte frem underkommuniserte og nedprioriterte områder som angår blant annet stoffskiftepasienter og pårørende.

Dette gjelder problemstillinger innen:

  • Et større medisinsk mangfold
  • Mer forskning
  • Kvinnehelse
  • Fastleger

Faktabasert informasjon

Stoffskifteforbundet er en sikker kilde på troverdig, faktabasert informasjon om stoffskiftesykdommer. Dette får du bl.a. gjennom vårt faglige råd, medlemsbladet Thyra og våre nyhetsbrev.

30 lokallag rundt om i landet har regelmessige medlemstreff, med alt fra sosiale treff til foredragsbaserte seminarer, og drives av tillitsvalgte som selv har en stoffskiftesykdom (eller er i familie med en som har sykdommen). Medlemstreffene er et lavterskeltilbud for å bli kjent og dele erfaringer. Du finner alle lokallagsaktiviteter i vår aktivitetskalender.

Vi har i tillegg inngått avtaler med en rekke aktører som gir rabatt på sine produkter og tjenester til våre medlemmer. Disse medlemsfordelene handler om alt fra boliglån, kosthold, trening og medisiner, til juridisk bistand.

Klikk deg inn i listen under for å lese mer om de forskjellige medlemsfordelene.

Vi ønsker deg som velkommen i Stoffskifteforbundet! Du kan bli medlem via lenken under:

BLI MEDLEM

  • Alle