Medlemsfordeler

Som medlem i Stoffskifteforbundet får du faktabasert informasjon om stoffskiftesykdommer, et nettverk med likesinnede som du kan dele erfaring med, og flere økonomiske fordeler. Du er ikke alene, sammen er vi sterke.

Hva får du igjen for den årlige medlemskontingenten på 430 kr? Medlemmene våre er det aller viktigste for oss, og uten medlemmenes støtte og tillit kan vi heller ikke jobbe med våre kjernesaker. «Vi» er alle tillitsvalgte, alle lokallagene, alle regionlagene, Faglig råd, forbundsstyret og administrasjonen. Sammen har vi et felles mål; gjøre hverdagen til våre medlemmer og alle andre med en stoffskiftesykdom bedre.

Hvordan gjør vi det? Som medlem av Stoffskifteforbundet får du:

Faktabasert informasjon

Stoffskifteforbundet er en sikker kilde på troverdig, faktabasert informasjon om stoffskiftesykdommer.

  • I Faglig råd sitter fem av de fremste legene i Norge innen stoffskiftesykdommer, to endokrinologer, en geriater og to allmennleger. Faglig råd er kontinuerlig oppdatert på nyeste forskning og behandlingsform, og holder oss oppdatert. Blant våre tillitsvalgte har vi fem kontaktutvalg med sertifiserte likepersoner; lavt stoffskifte, høyt stoffskifte, kreft-/tyroidea-opererte, foreldre-gruppe (barn med stoffskiftesykdom) og ung-gruppe (under 35 år). Likepersonene er kurset for å snakke med medlemmer som ønsker å snakke med en som har stoffskiftesykdom. Likepersonene er ikke helsepersonell eller en rådgiver, men har en personlig erfaring som er av betydning for andre i tilsvarende situasjon.
  • I medlemsbladet Thyra kan du lese intervjuer med medlemmer, reportasjer fra våre arrangementer og turer, anbefalinger fra våre leger i Faglig råd, og mye mer. Thyra kommer fire ganger i året, og er redigert etter presseetiske prinsipper.
  • I nyhetsbrevet vårt oppdaterer vi deg i aktuelle saker vi jobber med.

Sosialt nettverk

Stoffskifteforbundet har 30 lokallag rundt om i landet. Lokallagene har regelmessige medlemstreff, med alt fra sosiale treff til foredragsbaserte seminarer, og drives av tillitsvalgte som selv har en stoffskiftesykdom (eller er i familie med en som har sykdommen). Medlemstreffene er et lavterskeltilbud for å bli kjent og dele erfaringer.

Arrangementer

Stoffskifteforbundet har en hotellavtale med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), som er en paraplyorganisasjon for landets interesse-/pasientorganisasjoner. Gjennom hotellavtalen får vi rabatt som igjen betyr at du kan delta på våre nasjonale og lokale arrangementer til reduserte priser. Du kan som medlem også benytte deg av hotellavtalen privat.

Juridisk bistand

Som medlem får du tilgang til advokater og jurister i rettighetssenteret til Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) som har spisskompetanse på feltet. I tillegg kan du få juridisk bistand fra advokatfirmaet Legalis.

Økonomiske fordeler

Stoffskifteforbundet har inngått avtaler med en rekke aktører som gir rabatt på sine produkter og tjenester til våre medlemmer. Disse medlemsfordelene handler om boliglån, kosthold, trening og medisiner.

Politisk påvirkning

Som medlem støtter du den jobben vi gjør for 235.000 mennesker i Norge med en stoffskiftesykdom. Vi jobber for at du som medlem føler deg inkludert og ivaretatt i et sosialt fellesskap. Vi jobber med flere politiske saker som kan ha en betydning for deg i din hverdag. Vi jobber for økt faktabasert kunnskap i samfunnet generelt og i helsevesenet spesielt, større synlighet i mediene og sterkere politisk innflytelse.

Vi ønsker deg som velkommen i Stoffskifteforbundet! Du kan bli medlem via lenken under:

BLI MEDLEM

  • Alle