Markering av Verdens Thyreoideadag STOFO Vestfold lokallag

Onsdag den 24. mai markerte STOFO Vestfold lokallag Verdens Thyreoideadag med åpent møte og foredrag. Mange interesserte møtte opp for å høre psykolog Audhild Løhre snakke om hvordan stoffskiftesykdommer også kan ramme vår mentale helse.

Den 25. mai er den internasjonale dagen for personer med stoffskiftesykdom. STOFO Vestfold lokallag hadde i år et spesielt populært arrangement om mental helse relatert til stoffskiftesykdom. Tittelen på Audhild Løhres foredrag var “Psykiske aspekter ved et stoffskifte i (u)balanse”.

Audhild Løhre har arbeidet mer enn 20 år som psykolog i PP-tjenesten. Etter forskerutdanning og doktorgrad underviste hun en tid ved Instituttet for lærerutdanningen, NTNU. Hun er nå pensjonert.

I mange av sine virksomme år slet hun selv med uspesifikke symptomer som tretthet og utmattelse. Symptomer som hun lenge ikke tok på alvor og bortforklarte med andre helt årsaker enn sykdom. Det bar galt av sted og etterhvert var det ikke mulig for henne å stå i jobb.

Audhild fikk etter mange år riktig behandling og oppfølging, men oppturen tok lang tid. Hun er nå pensjonist og preges fortsatt av denne kroniske sykdommen men opplever en mye bedre livskvalitet.

I foredraget delte Løhre av egne erfaringer og tok samtidig salen med på en kunnskapstur inn i forskningens verden og psykiske aspekter ved et stoffskifte som er kommet i ubalanse. Alt i et forbilledlig klarspråk og med stort engasjement.

Audhild Løhre er blant annet kjent gjennom sin bok «Hypothyreosen og meg» som har betydd mye for veldig mange. Den beskriver hvordan en ubehandlet hypothyreose påvirker de fleste funksjoner: intellekt, psyke, søvn, fordøyelse, hud m.v. Hun påpeker at for å kunne hjelpe en som har psykiske utfordringer pga stoffskiftesykdom bør den som behandler kjenne til hva som skjer med hjernen hos en som er stoffskiftesyk.

Audhild Løhre har også innehatt sentrale verv i  forbundet tidlig på 2000-tallet.