Stoffskifteforbundet har ansatt Vesa Zeka som kommunikasjonsrådgiver. Hun begynner i jobben mandag 2. mars.

Nyansatte Vesa Zeka tror hun vil trives i sekretariatet i Stoffskifteforbundet. Foto: Runhild Heggem
Nyansatte Vesa Zeka tror hun vil trives i sekretariatet i Stoffskifteforbundet. Foto: Runhild Heggem

THYRA 1/2020: Vesa skal blant annet jobbe med innholdsproduksjon til nettsider, nyhetsbrev og sosiale medier, og design- og budskapsutforming med mer.

26-åringen, som opprinnelig er fra Kosovo, sier hun lenge har ønsket å jobbe med kommunikasjon i frivillige interesseorganisasjoner.

– Etter fullført bachelorgrad ønsket jeg å få mer relevant arbeidserfaring. Jeg fikk tilbud om praksisopphold i en norsk utenriksstasjon og FN-organisasjon, hvor målet var å jobbe med innhold og tekst i sosiale medier. Dette var en lærerik erfaring som motiverte meg til å gå videre med en mastergrad i medievitenskap, forteller Vesa.

– Det var ikke før jeg jobbet i Studieforbundet Funkis, som er en paraplyorganisasjon for funksjonshemmede, og deretter Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), at jeg dannet meg et ordentlig bilde av det som rører seg ute i frivilligheten og organisasjonslivet i Norge. Her fikk jeg øynene opp for de utallige interesse- og pasientorganisasjonene som eksisterer innenfor landets grenser.

Vil i dybden

– Frem til i dag har jeg jobbet overordnet med flere organisasjoner samtidig, både i form av innholdsproduksjon og saksbehandling. Nå har jeg kommet til et punkt hvor jeg vil mer i dybden ved å jobbe i et forbund som jeg mener har et verdifullt og viktig samfunnsoppdrag.

I Stoffskifteforbundet ønsker hun å utvikle strategier som kan bidra til å få faktabasert kunnskap om stoffskiftesykdom ut i offentligheten.

– Jeg ser det også som givende å komme i kontakt med medlemmer og være med på å ivareta deres interesser. Dette vil jeg gjøre gjennom å kommunisere de fordelene man har og kan få som medlem i Stoffskifteforbundet, samtidig som jeg jobber med innholdsproduksjon som får frem kildesikker, faktabasert kunnskap om stoffskiftesykdommer.

Sikre dialog

– En viktig del av stillingen vil dermed være å sikre god dialog med eksisterende og potensielle medlemmer, og jeg ønsker alltid å være på tilbudssiden.  For meg er det essensielt å møte medlemmene med forståelse og vennlighet, slik at de kan føle seg trygge på at de kan slå på tråden når de har spørsmål – enten det er enkle eller mer omfattende spørsmål. Forhåpentligvis vil jeg gjøre en god jobb, og jeg er sikker på at jeg vil trives med kollegene i administrasjonen når vi alle samarbeider om dette, avslutter Vesa.

BLI MEDLEM I STOFFSKIFTEFORBUNDET