Ekstraordinært landsmøte arrangeres lørdag den 14. november, klokken 10.00 til 17.00 (innlogging / registrering fra kl. 09.00)

Det kreves at 3/4 av delegatene deltar for at ekstraordinært landsmøte skal være beslutningsdyktig. Frist for påmelding er 14. oktober, klokken 23.59.

Klikk her for mer informasjon om ekstraordinært landsmøte.  Vi ber om at alle leser informasjonen i vedlegget nøye.

Plan for opplæring og gjennomføring av ekstraordinært digitalt landsmøte 2020

 

1. Fremgangsmåte for påmelding: 

Dersom du skal delta som DELEGAT for ditt lokallag melder du deg på via Hoopla.

Husk at du må fylle ut din PRIVATE epostadresse når du melder deg på.

Etter at du har meldt deg på vil du få tilsendt en lenke til digitalt landsmøte fra Zoom.
NB: Denne Zoom-lenken skal du klikke på for å få tilgang til landsmøtet 14. november 2020.

Dersom du skal delta som OBSERVATØR for ditt lokallag melder du deg på via Hoopla.

Husk at du må fylle ut din PRIVATE epostadresse når du melder deg på.
Etter at du har meldt deg på, vil du få tilsendt en lenke til digitalt landsmøte fra Zoom.
NB: Denne Zoom-lenken skal du klikke på for å få tilgang til landsmøtet 14. november 2020.

Påmeldingsavgiften er kr. 500.

Du vil også i god tid før landsmøtet få tilsendt en OPPLÆRINGSMANUAL som forteller deg hvordan du skal logge deg på og bruke Zoom som møteplattform.

Klikk her for påmelding!

2. For deg som ønsker ekstra opplæring til det digitale landsmøtet (FRIVILLIG):

Stoffskifteforbundet vil legge til rette for at delegater og observatører føler seg trygge på den tekniske biten før gjennomføringen av digitalt landsmøte, også før påmeldingsfristen 14. oktober.

Vi har satt av tid til en prøvegjennomføring av landsmøtet.

Denne testen er satt til 7.oktober fra kl 14.00 til kl. 17.00.

Under denne testen kan du ringe inn for teknisk støtte eller chatte med en tekniker. Du vil få anledning til å teste ut hvordan du logger deg på og gjennomfører et digitalt møte. Vi vil teste ut muligheten for å stemme, både anonymt og vanlig. Du vil kunne prøve ut hvordan du benytter din talerett osv.

Dersom du skal delta som DELEGAT for ditt lokallag melder du deg på via Hoopla.
Husk at du må fylle ut din PRIVATE epostadresse når du melder deg på.

Etter at du har meldt deg på vil du få tilsendt en lenke til testlandsmøte.

Dersom du skal delta som OBSERVATØR for ditt lokallag melder du deg på via Hoopla.

Husk at du må fylle ut din PRIVATE epostadresse når du melder deg på.

Etter at du har meldt deg på, vil du få tilsendt en lenke til testlandsmøte.

Du vil også i god tid før denne testen få tilsendt en OPPLÆRINGSMANUAL som forteller deg hvordan du skal logge deg på og bruke Zoom som møteplattform. Det kan være lurt å lese igjennom manualen før gjennomføringen av testlandsmøtet.

Klikk her for påmelding til testlandsmøte!

Delegater lokallag og regioner til landsmøte 2020

Her finner dere sakspapirene for 2020, med vedlegg:  

Sakspapirer landsmøtet 2020

Vedlegg 1_Dagsorden landsmøtet 2020
Vedlegg 2_Forretningsorden landsmøtet 2020
Vedlegg 3_Årsberetning 2018
Vedlegg 4_Årsberetning 2019
Vedlegg 5_Årsregnskap 2018
Vedlegg 6_Årsregnskap 2019
Vedlegg 7_notat om organisasjonsutvalget
Vedlegg 8_Retningslinjer for valgkomiteen
Vedlegg 9_Reviderte vedtekter
Vedlegg 10_Strategiplan_2021-2031
Vedlegg 11_Handlingsplan 2021 – 2024
Vedlegg 12_Rammebudsjett 2021-2022
Vedlegg 13_Valgkomiteens innstilling av forbundstyret_signert
Vedlegg 14_Forbundsstyrets innstilling til valgkomiteen 2020
Vedlegg 15_Program Landsmøtet 2020
Vedlegg 16_Vedtekter STOFO
Vedlegg 17_Sluttrapport_Organisasjonsutvalg
Vedlegg 18_Sluttrapport_Vedtekstutvalget