Landsmøtet for Stoffskifteforbundet arrangeres fredag 18. til søndag 20. september 2020 på Scandic Lillestrøm.

INVITASJON TIL LANDSMØTE 2020

Stoffskifteforbundet skal som kjent arrangere landsmøte 18. – 20. september 2020. Landsmøtet holdes på Scandic Hotell – Lillestrøm.

Starttidspunkt: fredag 18. september, 2020, kl. 17.00 (ankomst og registrering kl. 15:30 – 16:30).
Sluttidspunkt: søndag 20. september 2020, kl. 15:00.

Sted: Scandic Lillestrøm. Adressen er Stillverksveien 28, 2004 Lillestrøm.

Vi har gleden av å invitere delegater fra lokallag og regioner, observatører fra lokallag og regioner, en representant per kontaktutvalg, valgkomiteen, faglig råd og deg som er kandidat til tillitsverv i Forbundsstyret, til å delta på landsmøtet og håper at du har anledning til å være til stede.

Myndighetenes retningslinjer per i dag tilsier at LM kan arrangeres. Samtidig er det varslet en mulig ny smittetopp til høsten, og en usikkerhet med sommerferie og smitte rundt dette (jf eks. FHI). Landsmøte arrangeres kun hvis 60 prosent av delegatene (35 delegater) er påmeldt innen påmeldingsfristen 25. juli. Vennligst ikke bestill reiser før 10. august. Dette grunnet eventuell utsettelse eller endring av situasjonen i forbindelse med Covid-19.

Vi håper du har anledning til å delta, og ber dere benytte lenken under for påmelding til landsmøte. Påmelding må skje innen 25.07.2020.

Påmelding gjennom denne lenken: https://stoffskifte.hoopla.no/sales/landsmote2020

Delegater lokallag og regioner til landsmøte 2020

Her finner dere sakspapirene for 2020, med vedlegg:  

Sakspapirer landsmøtet 2020

Vedlegg 1_Dagsorden landsmøtet 2020
Vedlegg 2_Forretningsorden landsmøtet 2020
Vedlegg 3_Årsberetning 2018
Vedlegg 4_Årsberetning 2019
Vedlegg 5_Årsregnskap 2018
Vedlegg 6_Årsregnskap 2019
Vedlegg 7_notat om organisasjonsutvalget
Vedlegg 8_Retningslinjer for valgkomiteen
Vedlegg 9_Reviderte vedtekter
Vedlegg 10_Strategiplan_2021-2031
Vedlegg 11_Handlingsplan 2021 – 2024
Vedlegg 12_Rammebudsjett 2021-2022
Vedlegg 13_Valgkomiteens innstilling av forbundstyret_signert
Vedlegg 14_Forbundsstyrets innstilling til valgkomiteen 2020
Vedlegg 15_Program Landsmøtet 2020
Vedlegg 16_Vedtekter STOFO
Vedlegg 17_Sluttrapport_Organisasjonsutvalg
Vedlegg 18_Sluttrapport_Vedtekstutvalget