Likepersonstjenesten: Den viktige samtalen mellom Mirela og Berit

Å ha en sykdom kan oppleves som ensomt. Derfor er det viktig å ha noen å prate med, og her kommer likepersonene inn i bildet. Les mer om medlem Mirela sin erfaring fra samtalene med Berit, likeperson for høyt stoffskifte i Stoffskifteforbundets kontaktutvalg.

En likeperson er først og fremst et medmenneske, som i kraft av sine erfaringer kan være til hjelp for andre mennesker i deres bearbeidelse av egen livssituasjon. Dersom du har spørsmål eller har behov for å snakke med noen, er det viktig å vite at det er råd å få.

I Stoffskifteforbundet er vi opptatt av at våre medlemmer skal få god oppfølging og føle seg ivaretatt. Derfor er våre flinke likepersoner i Stoffskifteforbundet verdifulle. Dette er personer som selv har stoffskiftesykdom, som vet hvor skoen trykker og ønsker å bruke sin egen erfaring med en stoffskiftesykdom til å hjelpe andre. Likepersonene er sertifiserte medlemmer som sitter i det vi kaller et kontaktutvalg. Ingen i kontaktutvalget er medisinske fagpersoner, men de har likevel erfaring med å snakke med andre i en tilsvarende situasjon, lytte og komme med råd når det gjelder å takle hverdagsutfordringene som kommer med å ha en stoffskiftesykdom.

Mirela: – En uvurderlig trygghet i det som for meg var en ny og krevende tilværelse 

Vi er opptatt av gode tilbakemeldinger fra våre medlemmer om den oppfølgingen de får fra likepersonene som sitter i kontaktutvalget. Mirela ble medlem i Stoffskifteforbundet i april, og har benyttet seg av en samtale med en likeperson. Hun har brukt medlemskapet sitt til å prate med Berit Toskedal Kvilhaug ved flere anledninger, og har opplevd kontakten som en uvurderlig trygghet.

«Jeg ble medlem i Stoffskifteforbundet etter å ha fått påvist meget høyt stoffskifte, en sjelden utgave av en relativt vanlig Postpartum tyreoidit.

Medlemskapet har jeg brukt relativt hyppig ved å henvende meg til likepersonen Berit. Hun har vært en uvurderlig hjelp underveis siden jeg fikk påvist sykdommen. Hadde det ikke vært for rådene fra Berit, ville jeg neppe navigert meg gjennom systemet, forstått sykdommen min og tatt egne symptomer på alvor tidlig nok. Jeg kan ikke skryte nok av henne og dermed dere.

Sykdommen min har vært fysisk overveldende og det har ikke vært enkelt å finne noen jeg kan prate med. Gode råd har vært få. Bortsett fra Berit. Hun har vært blid hver gang jeg har ringt. Like konkret, tydelig, varm og åpen. En uvurderlig trygghet i det som for meg var en ny og krevende tilværelse. 

Dere er et fantastisk forbund og tar dere av en meget viktig oppgave. Håper at dere fortsetter med dette flotte arbeidet og at likepersoner er kommet for å bli».

Det mellommenneskelige møtet

For noen vil samtalen og det mellommenneskelige møtet være det viktigste. Å møte noen som har gått veien før en selv, kan ha stor betydning for personen som oppsøker likepersonen.

I heftet Å være i samme båt definerer Bufdir likepersonsarbeid slik:

«En samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, eller noenlunde i den samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp, støtte eller veiledning partene imellom.» 

I en slik samtale står samhandling og erfaringsutveksling i sentrum. Samhandlingen skal derfor fungere som hjelp, støtte eller veiledning. Samhandlingen er organisert, ulønnet og utføres av ikke-profesjonelle. Likepersonsarbeid kan ta form av samtaler mellom to personer i møter eller over telefon, men kan også finne sted i samtalegrupper eller gruppebaserte aktivitetstilbud.

Alle likepersoner har taushetsplikt, og likepersonene i kontaktutvalget vårt er delt inn etter sykdomsgruppering.

Klikk her for å få en oversikt over våre kontaktpersoner.

Dette er noen av de personlige egenskapene som kreves av likepersoner i Stoffskifteforbundet:

  • Tid og lyst til å hjelpe andre
  • Personlig egnethet
  • Bearbeidet sykdomsforløp
  • Kunne sette grenser
  • Være en ikke-profesjonell
  • Be om veiledning når du trenger/ønsker det
  • Kjenne til det grunnleggende om sykdommene, Stoffskifteforbundet og hjelpeapparatet rundt.

Er du nysgjerrig på likepersonarbeid? Klikk her.

Klikk her dersom du ønsker å bli medlem.

Her kan du lese mer om høyt stoffskifte.