Opptatt på Politihøgskolen med lavt stoffskifte

Etter to ganger å ha avslått at Thea Gjerstad på 23 år skulle få ta opptaksprøven ved Politihøgskolen på grunn av diagnosen lavt stoffskifte, er hennes anke tatt til følge. Thea Gjerstad fikk likevel ta prøven. Hun klarte denne med glans og har fått beskjed om at hun blir tatt opp som elev ved Politihøgskolen.

Forbundsleder Bente Bakke i Norsk Thyreoideaforbund uttaler at det er et viktig prinsippvedtak Politihøgskolen nå har gjort.

– Dette betyr at det ikke er diagnosen, men funksjonsevnen, som skal være avgjørende for om ungdom med en kronisk sykdom kan velge et så krevende yrke som å være politi. De fleste med diagnosen lavt stoffskifte (hypothyreose) vil med et daglig tilskudd av stoffskiftehormon fungere som friske, og det har derfor ikke vært noen saklig grunn til å utestenge disse fra å få ta opptaksprøven på Politihøgskolen, sier hun.

Norsk Thyreoideaforbund skal ivareta interessene til personer med sykdommer knyttet til skjoldkjertelen; høyt og lavt stoffskifte, struma og knuter eller kreft i kjertelen. Forbundet har engasjert seg sterkt i saken til Thea Gjerstad og har fått en uttalelse om denne fra formannen i Norske Endokrinologers Forening, professor dr. med. Eystein Husebye. Han konkluderte i sin uttalelse: "Selv i forhold til fysisk og psykisk belastende arbeid som en kan bli utsatt for som polititjenestemann, kan jeg ikke se at hypothyreose skal kunne nedsette yteevnen. Etter min mening bør ikke denne diagnosen ekskludere noen fra opptaksprøven ved Politihøgskolen."

Thea Gjerstad uttaler at hun har hatt et meget sterkt ønske om å arbeide i Politiet, og hun er svært glad over å ha bli tatt opp som elev.

– Saken viser hvor viktig det er for oss som har en kronisk sykdom å ha et sterkt pasientforbund i ryggen. Dette hadde ikke vært mulig uten det presset Norsk Thyreoideaforbund har lagt på Politihøgskolen og på statsrådene med ansvar for sektorene justis, utdanning, arbeid og helse, sier hun.

post@stoffskifte.org