Kan vi avblåse fastlegekrisen?

Stoffskifteforbundet inviterer til debatt og tapas om fremtidens fastlegeordning 10. mai 2023 kl. 17:00 på Telegrafen

Tone Trøen (H), Hans Inge Myrvold (Sp) og Bård Hoksrud (FrP) fra Stortingets Helse- og omsorgskomite deltar i debatten.

200 000 pasienter står uten fastlege. Fastlegene selv beskriver arbeidspresset som uhåndterlig og pasientene er misfornøyde. Alt tyder på en fastlegeordning i krise.
Regjeringen satte i august 2022 ned et hurtigarbeidende ekspertutvalg med for å utrede konkrete forslag til tiltak for å gjøre allmennlegetjenesten mer bærekraftig.
Noen mener denne rapporten friskmelder fastlegeordningen.
Allerede før rapporten ble lansert annonserte regjeringen at de fra 1. mai styrker og endrer basisfinansieringens innretning. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sa også at de framover vil vurdere nye og andre tiltak, hvor utvalgets råd og vurderinger blir viktig.
Er det disse tiltakene som skal få oss ut av krisen? Hvilke tiltak må prioriteres for å utvikle en god og bærekraftig fastlegetjeneste?
Kan vi avblåse fastlegekrisen?

Deltakere:
Tone Trøen, Stortingsrepresentant for Høyre og leder av helse- og omsorgskomiteen
Hans Inge Myrvold, Stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem av helse- og omsorgskomiteen
Bård Hoksrud, Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og andre nestleder av helse- og omsorgskomiteen.
Ole Johan Borge, Direktør helseforskning og helseinnovasjon, Norges forskningsråd
Sara Hammerstad, Endokrinolog og leder av Stoffskifteforbundets faglige råd

Fastlegen spiller en viktig rolle for kronisk syke.

https://www.facebook.com/events/2699048053566429