Jodmangel kan true folkehelsen

Forskning viser at jodmangel er på fremmarsj i Norge. Stoffskifteforbundet inngår derfor et samarbeid med Opplysningskontoret for Meieriprodukter for å ta tak i en problemstilling som kan få konsekvenser for folkehelsen.

Alvorlig jodmangel er foreløpig ikke veldig utbredt i Norge. Tilstanden kan medføre utvikling av sykdommen struma som kjennetegnes ved synlig forstørret skjoldbruskkjertel. Jod er viktig for normal vekst og utvikling av sentralnervesystemet hos foster og små barn. Derfor er gravide og ammende spesielt utsatt.

Vi finner jod i fisk og sjømat, spesielt hvit fisk. I tillegg får du dette viktige grunnstoffet gjennom melk, yoghurt og andre syrnede meieriprodukter samt brunost og egg. Ellers finnes det få andre naturlige kilder.

Selv om melk og meieriprodukter står for mer enn 60 prosent av inntaket av både kalsium og jod er det stadig flere, særlig unge kvinner, som reduserer det daglige inntaket av disse produktene. Årsaken er ofte at de har hørt noe negativt om melk enten fra venner, i tradisjonelle medier eller sosiale medier.

– Det er utrolig trist at så mange unge kvinner kutter ut den viktigste og enkleste kilden vi har til kalsium og jod i det norske kostholdet, nemlig melk. Særlig fordi det er så få andre kilder til jod, og helsemyndighetene har slått alarm om det lave jodinntaket i befolkningen. På sikt kan dette få store konsekvenser for folkehelsen, sier direktør i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) Ida Berg Hauge.

Stoffskifteforbundet er, i likhet med Melk.no, opptatt av forebyggende arbeid og kommer til å bruke den internasjonale Tyreoidea-dagen til å sette fokus på jodmangelen og den sterke økningen i stoffskiftesykdommer generelt.

– Melk.no kan bli en viktig samarbeidspartner for å kartlegge årsaksforholdene i stoffskifteproblematikken.  Det å synliggjøre at forebygging gjøres best på naturlig måte, for eksempel gjennom helt tradisjonell mat og drikke, er viktig, mener Eddy Kjær, generalsekretær i Stoffskifteforbundet.

Siden jodstatus ikke kan måles via blodprøve, og en urinprøve bare vil gi svar på hva man har spist det siste døgnet, er det kostholdet som gir pekepinn på om du får i deg nok.

Melk.no har utviklet en kalkulator hvor man enkelt kan teste om man får i seg nok jod. Ved å svare på 13 spørsmål om hvor ofte du spiser de vanligste matvarene som inneholder jod, kan man lett se om det bør gjøres endringer i kostholdet.

Her er jodkalkulatoren

NB! Merk også at for høyt inntak av jod kan medføre utvikling av struma, og i noen tilfeller for høyt stoffskifte (hypertyreose). Et høyt inntak av jod vil imidlertid gjøre langt mindre skade enn mangelfullt – vi tåler ganske store mengder jod før det fører til betydelige skader (600 µg).  Akutt jodforgiftning er ikke vanlig, men kan forekomme ved for store doser tilskudd.

Melk.no opplyser på sine nettsider hvordan du kan få i deg nok jod.