Ingen stoffskiftepasienter er like

Det er spennende med thyreoideapasienter. Ingen er like, mener Sara Hammerstad. Hun er spesialist i indremedisin og endokrinologi og medlem av Norsk Thyreoideaforbunds faglige råd.

Det var i april 2006 at Sara Hammerstad tiltråde NTFs faglige råd i en periode som erstatter for endokrinolog Ingrid Norheim ved Aker universitetssykehus. Sara kommer opprinnelig fra Iran. I 1982 var hun 18 år gammel og reiste da til Frankrike for å studere medisin. Etter at hun var ferdig utdannet lege, traff hun sin norske mann, og i 1993 flyttet hun til Norge.

Sara bor i Drøbak med mann og to barn. Den første jobben i Norge hadde hun på indremedisinsk avdeling på Askim sykehus i Indre Østfold. Da sykehuset ble nedlagt, begynte hun på Moss sykehus, også på indremedisin, og hun vurderte å spesialisere seg i kardiologi (hjertesykdommer).

I Frankrike hadde hun vært i turnustjeneste på en endokrinologisk avdeling og syntes dette var en interessant fag. Derfor valgte hun å spesialisere seg i endokrinologi (læren om indre sekresjon og de endokrine kjertler) på Aker universitetssykehus.

Nå er Sara ansatt ved Universitet i Oslo som stipendiat, driver med forskning innen thyreoideasykdommer og arbeider ved Hormonlaboratoriet på Aker Universitetssykehus. For tiden holder hun på med et prosjekt med oppfølging av Graves pasienter som er blitt operert. Rett etter nyttår skal hun starte med et nytt og spennende prosjekt som går på å finne en mekanisme bak Graves hyperthyreose og autoimmun hypothyreose.

Bredt spekter

På Thyreoideapoliklinikken får hun pasienter med både høyt og lavt stoffskifte, med knutestruma og kreft.

– Pasienter med hyperthyreose blir ofte henvist til spesialist. Også mange med hypothyreose, som ikke blir bra tross behandling hos allmennlegen, får henvisning til oss. Jeg er glad for å si at vi hjelper mange til å få det bedre. Det dreier seg både om medisinering, og råd om mestring, trening, planlegging og andre ting, sier hun.

– Det er viktig at pasientene får nok informasjon om sykdommen. Men vi leger har dessverre ikke alltid svar på alle spørsmålene som pasientene stiller og heller ikke forklaring på alle symptomene. Dessverre vil ikke alle føle seg helt friske. Blant årsakene kan være at de har tilleggslidelser.

Sara tror ikke det lenger er så mange som går med en udiagnostisert thyreoideasykdom. Mange allmennleger tar prøver mer eller mindre rutinemessig. Men det kan være et problem at allmennpraktikere skal holde seg oppdatert om alt mellom himmel og jord. Alle er kanskje ikke like oppmerksomme på at diffuse symptomer kan ha sammenheng med stoffskiftesykdom.

Mye tenking

Sara Hammerstad synes endokrinologi og spesielt thyreoideasykdommer er interessant fordi det krever mye tenking å finne de beste løsningene for hver enkelt pasient. Hun synes dette er en utfordring, og at det er morsomt når hun finner gode svar ved å tenke rasjonelt og er fokusert på pasientens symptomer.

Prøvesvarene er heller ikke alltid enkelt å tolke. Noen prøver kan være utenfor normalområdet, men de kan likevel være normale for vedkommende pasient. Andre prøver kan ligge i grenseområdet eller innenfor normalområdet, men likevel tegn på begynnende sykdom. Derfor er det viktig at legen hører på hva pasienten sier.

Subklinisk hypothyreose

Et diskusjonstema blant legene er når man skal sette inn behandling ved subklinisk hypothyreose. Da har man en høy TSH-verdi, mens fritt T3 og T4 er innenfor referanseområdet.

– Man anbefaler behandling når TSH går over 10. Det kan også være aktuelt ved lavere TSH-verdier hvis pasienten har klare symptomer på hypothyreose. Man må både se på prøvesvar og symptomer, og det er viktig å gripe inn før stoffskiftet blir for lavt. Med disse pasientene er det også viktig å måle antistoffer. Hvis disse er lave, bør man tenke på jodmangel. Ved høye verdier av anti-TPO, er det lavere terskel for å starte behandling, sier Sara.

Noen pasienter med hypothyreose som er behandlet med en optimal dose Levaxin, kan allikevel føle seg mer trette enn normalt. Noen kan da ha nytte av en liten dose Liothyronin (T3) i tillegg Levaxin (T4). Dagsdosen for Liothyronin bør ikke overstige 10 mikrogram. Ikke alle leger er klar over dette, og flere pasienter slutter derfor med Liothyronin på grunn av overbehandling og medfølgende hjertebank.

Mestringskurs

Pasienter som ikke føler seg friske til tross for behandling, har mulighet til å prøve et mestringskurs for hypothyreose eller hyperthyreose. På Lærings- og mestringssenteret på Aker sykehus organiseres slike kurs to ganger i året. Kurslederne er leger, bioingeniør, gymtrener, ernæringsfysiolog og av og til noen fra trygdekontoret. Kursdeltagerne lærer mer om egen sykdom, hvordan de kan mestre den på en bedre måte, og de treffer andre som er i samme situasjon.

– Jeg synes det var veldig positivt at Norsk Thyreoideaforbund ga Thyra-prisen 2006 til Lærings- og mestringssenteret på Blefjell sykehus for kurset om hypothyreose som de nå har holdt i noen år. Det bør være en inspirasjon til flere lærings- og mestringssentre rundt i landet til å starte med slike kurs. Interessen hos pasientene er stor, og de som har vært på kurs gir meget positive tilbakemeldinger, sier endokrinolog Sara Hammerstad i NTFs faglige råd.

Først publisert i Norsk Thyreoideaforbunds medlemsblad Thyra nr 4-2006

post@stoffskifte.org