Informasjon til de som feilaktig har mottatt påminnelse om medlemskontingent.

Vi informerer om teknisk feil som har rammet enkelte medlemmer. Denne uken har dessverre noen av våre medlemmer feilaktig mottatt betalingspåminnelse for medlemskontingent, 2018.

Denne uken har dessverre enkelte av våre medlemmer mottatt betalingspåminnelse til tross for betalt medlemskontingent. Dette grunnet en teknisk feil hos vår fakturaleverandør. Vi ber de saken gjelder om å se bort fra betalingspåminnelsen.

Vi beklager forøvrig på det sterkeste.