Informasjon om overgang fra Levaxin til Euthyrox.

Er du berørt av mangelen på Levaxin? Merck informerer om Euthyrox som Legemiddelverket anbefaler som erstatning.

I desember fremkom det mangel på Levaxin ved flere apotek, og i den sammenheng anbefalte Legemiddelverket bruk av medisinen Euthyrox. Stoffskifteforbundet opplyser de berørte når produsenten informerer, og følgende er sendt oss fra Merck til både pasient og behandler. Les også mer om saken på vår nettside.

For pasienter:

Levothyroxine er den aktive substansen i Levoxin® og i Euthyrox®. Levothyroxine erstatter manglende eller redusert produksjon av skjoldbruskkjertelhormon. Det virker på samme måte som kroppens naturlige skjoldbruskkjertelhormon og brukes ved for lavt stoffskifte. Dersom det byttes merke på din stoffskifte medisin – fra Levaxin til Euthyrox, kan effekten være litt annerledes slik at du trenger hyppigere oppfølging og dosejustering. Gjentatte blodprøver og legebesøk kan være nødvendig og det kan hende at dosen må justeres.

For behandler:

Dersom det byttes merke, skal pasienten motta samme dose Euthyrox som Levaxin. Det er anbefalt å justere dosen etter pasientens respons basert på kliniske- og laboratorie- resultater.

Nye ananlyser av THS i serum skal utføres etter fire til seks (4-6) uker, og dosen skal justeres ved behov. Pasienten skal ta gjentatte prøver av thyroideafunksjon inntil vedlikeholdsdosen er funnet.

På grunn av at små endringer i administrasjon av levothyroxine kan føre til signifikante endringer av TSH i serum konsentrasjon er nøyaktig og korrekte målinger av TSH nødvendig for å unngå potensielle uønskede iatrogene hendelser.