Informasjon om medlemskontingent 2019

Medlemskontingent for 2019 ble utsendt per post denne uken. Vi ønsker å informere om en feil hos vår underleverandør som er ansvarlig for utsendingen.

Om betalingsfrist.

Vår underleverandør har også skrevet for kort betalingsfrist på våre papirfakturaer. Vennligst se bort i fra denne, og benytt 14 dager fra faktura er mottatt.

Vi beklager på det sterkeste ovenfor våre medlemmer, og arbeider med ansvarlig leverandør for at dette ikke skal skje igjen.