Informasjon om likepersonarbeid

VIKTIG INFORMASJON OM LIKEPERSONER OG LIKEPERSONSAKTIVITETER I STOFFSKIFTEFORBUNDET.

 Bufdir har innført med nye regler for likepersoner og rapportering av aktiviteter. Dette skrivet forklarer raskt hva endringene innebærer for deg som likeperson, samt kriterier for å registreres som likeperson (gjelder alle) og rapportere på aktiviteter (gjelder alle).

Antall likepersoner og rapporterte likepersonaktiviteter er svært viktig for våre medlemmer, men også for forbundets økonomi og vekst – både lokalt, regionalt og sentralt.

 Vi ber derfor innstendig om at dette skrivet leses med stor oppmerksomhet.

Endringene gjelder fom 1. januar 2020 og berører ikke innrapporterte aktiviteter for 2019.

 

 

Innhold

  1. HVA INNEBÆRER ENDRINGEN?. 2

1.1 Oppdatert grunnkurs må gjennomføres. 2

1.2 Aktiviteter må rapporteres til administrasjonen.

2. HVA ER EN LIKEPERSONSAKTIVITET?. 2

2.1 Oppsøkende likepersonsarbeid. 2

2.2. Samtalegrupper og aktivitetsgrupper. 2

2.3 Likepersonkurs.

3. HVORDAN REGISTRERE EN LIKEPERSONSAKTIVTET?. 2

3.1 Er du i tvil om din aktivitet er en likepersonsaktivitet eller ikke?.

4. KAN LOKALLAGET REGISTRERE EGNE LIKEPERSONER?.

5. OPPSUMMERING.. 3

 

1.   HVA INNEBÆRER ENDRINGEN?

Tidligere har Bufdir akseptert rapportering på passive likepersoner. Det betyr at likepersoner uten aktivitet inneværende år har gitt samme tilskudd som de aktive likepersonene, altså de som har gjennomført aktiviteter.

 

Nå krever derimot myndighetene at alle likepersoner er aktive og at alle aktiviteter rapporteres. Dette betyr følgende for deg som likeperson:

 

1.1  Oppdatert grunnmodul i likepersonsarbeid må gjennomføres.

 1.2 Aktiviteter må rapporteres til administrasjonen.

Administrasjonen samler alle aktiviteter og rapporterer etter egne frister til Bufdir.

Du finner alle nødvendige lenker her.

2.   HVA ER EN LIKEPERSONSAKTIVITET?

2.1 Oppsøkende likepersonsarbeid

Med oppsøkende likepersonsarbeid menes «En samtale mellom medlem og likeperson i organisasjonen med varighet over 20 min, og som foregår ved personlig fremmøte». Andre former for erfaringsdeling anses ikke som oppsøkende likepersonsarbeid. Dette betyr at likepersonstelefon, Skype, chat og liknende vil være dekket av «andre former for erfaringsdeling».

2.2. Samtalegrupper og aktivitetsgrupper

Med samtalegruppe og aktivitetsgruppe menes en tidsavgrenset og temabasert samling ledet av en likeperson. Samtalegruppen og aktivitetsgruppen må vare i minimum 45 minutter.

2.3 Likepersonkurs.

Med likepersonskurs menes en tidsavgrenset aktivitet for opplæring av likepersoner. En kursdag må ha en varighet på minst to ganger 45 minutter.

3.   HVORDAN REGISTRERE EN LIKEPERSONSAKTIVITET?

Det er svært viktig at alle likepersonsaktiviteter registreres da det vil utgjøre en betydelig forskjell for våre medlemmer og hvilke vekstmuligheter vi har i forbundet de neste årene.

For enklere å holde oversikt over aktivitetene, så anbefaler vi dere å rapportere inn likepersonsaktiviteten umiddelbart etter gjennomført aktivitet. Rapporteringen kan foregå på to måter:

 

  1. Klikk her for å fylle ut skjemaet på vår nettside. Skjemaet sendes automatisk inn etter utfylling, du vil få denne teksten som bekreftelse på mottatt rapportering:

«Takk for din registrering av likepersonaktivitet.
Du vil få beskjed dersom noe skulle mangle.»

  1. Klikk her for å logge inn på verktøykassen/dokumentarkivet. Skjemaet lastes opp i verktøykassen/dokumentarkivet. Opprett en mappe med navn «likepersonaktiviteter» og deretter undermappe «2020». Deretter sender du en kort informasjon til epost post@stoffskifteforbundet.org om at skjemaet er levert.

 

3.1 Er du i tvil om din aktivitet er en likepersonsaktivitet eller ikke?

Ta i så tilfelle kontakt med administrasjonen på telefon 22941010 eller epost post@stoffskifte.org.  Det er uansett bedre å rapportere på for mye enn for lite, så selekterer eventuelt administrasjonen bort hvis aktiviteten ikke treffer kriteriene.

For å telle som likeperson er det nå et krav at man gjennomfører en likepersonsaktivitet i løpet av inneværende år. Dersom du ikke har gjennomført en aktivitet, vil du ikke lenger regnes som en likeperson.

Det er derfor veldig viktig at du som er godkjent likeperson gjennomfører MINIMUM 1 likepersonsaktivitet i løpet av året.

4.   KAN LOKALLAGET SE OM LIKEPERSONEN ER REGISTRERT?

Dersom du ønsker å sjekke hvorvidt et medlem er registrert som  aktiv likepersoner i løpet av året, så kan du logge deg inn i medlemsregisteret, søke opp medlemmet, og sjekke kommentarkodene.

Alle godkjente likepersoner blir registrert i medlemsregisteret, de står aktive frem tomt 31.12 inneværende år, de blir satt som aktive på nytt dersom de har gjennomført en aktivitet det påfølgende året og rapporterer på dette.

5.   OPPSUMMERING

Vi oppfordrer så mange som mulig til å gjennomføre Likeperson grunnmodul, påmelding skjer via denne lenken. Samt rapportere all aktivitet på i skjemaet på nettsiden, eller via verktøykassen/dokumentarkivet. Se beskrivelse i teksten ovenfor.

Alle tillitsvalgte må gjennomføre nettkurset for å registreres som likeperson, og deretter aktivitet for å registres som aktiv (som kreves av Bufdir).

 Flere likepersoner gir oss større tildeling. Dette gir oss igjen bedre rammer for våre medlemmer med økt aktivitet, politisk gjennomslag og fortsatt vekst.

 

Du melder deg på grunnmodul i likepersonarbeid denne siden, eller klikke deg direkte til påmelding via denne linken. Du får tilsendt lenke til kurset på epost automatisk etter påmelding.