Ikke lenger mangel på Levaxin

Den kritiske situasjonen med mangel på Levaxin har vart siden november 2017 og rammet svært mange pasienter. Nå er situasjonen rettet opp.

Ifølge Legemiddelverket melder produsenten Takeda at de nå er tilbake til normaltilstand når det gjelder leveransen av stoffskiftemedisinen Levaxin.

Siden november i fjor har det vært leveringsproblemer for Levaxin-tabletter i flere styrker og rådet fra Legemiddelverket til landets apotek har vært å levere ut kun én pakning med Levaxin/levotyroksin per kunde, for å sikre at alle pasienter får nødvendig behandling og dermed unngå hamstring. Samtidig ble pasientene bedt om å vente med å hente ut tabletter hvis de hadde nok Levaxin til over mangelperioden, som ble satt til uke 20.

Levaxin inneholder virkestoffet levotyroksin, som brukes ved lavt stoffskifte. For å dekke behovet for levotyroksin ga Legemiddelverket tillatelse til at apotekene kunne levere ut levotyroksin i alle styrker i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Det var ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Dette vedtaket er fortsatt gyldig til 31.juli.

Da den vanskelige situasjonen oppstod godkjente Helsedirektoratet at uregistrerte tabletter som inneholder levotyroksin kunne utleveres på blå resept. Uansett bør du ta kontakt med lege dersom du opplever endret effekt av alternativer til Levaxin eller generelt ikke finner rett dose. Ifølge Legemiddelverket er det viktigste å komme frem til riktig levotyroksindose ved å benytte tilgjengelige styrker av Levaxin.

Her er tidligere saker om mangelen:
Mangel på Levaxin
– Ikke akseptabelt med Levaxin-mangel