Mors stoffskifte er svært viktig for barnet, gjennom hele graviditeten. Om stoffskifteprøvene ligger fint og behandlingen med stoffskiftehormon er stabil og fin, kan man følges som andre gravide kvinner. Det er da ingen økt risiko for mor eller barn på grunn av hypotyreosesykdommen.

RÅD TIL GRAVIDE: Endokrinolog Ingrid Norheim gir råd til stoffskiftesyke kvinner som ønsker å bli eller er gravide. På bildet holder hun foredrag om stoffskiftesykdomme rog graviditet under Stoffskifteseminaret 2017 i Asker. Foto: Martin Aasen Wright

Av: Ingrid Norheim

Ingrid Norheim, endokrinolog ved Oslo universitetssykehus holdt foredrag om stoffskiftesykdommer og graviditet under Stoffskifteseminaret 2017 i oktober. I denne artikkelen kommer Norheim med råd til stoffskiftesyke kvinner som ønsker å bli eller er gravide.

Viktig å vite om stoffskifte og graviditet:

 • Behovet for stoffskiftehormon øker under graviditet (individuelt mellom 10 og 80 %)
 • Jodbehovet stiger med 50 %. En gravid kvinne bør få i seg rundt 250 ug jod / døgn (normal kost og tilskudd fra vitamineraltablett)
 • TSH er viktigste kontrollparameter for stoffskiftet gjennom graviditet, og legenes beste doseringsverktøy, for at behandlingen skal bli god.
 • Straks barnet er født, synker behovet igjen for stoffskiftehormon. Dosen bør da senkes, til litt over det man brukte før man ble gravid (tidligere thyroksin dose, + 50 til 100 ug ekstra i uken).
 • Kontroll av tyreoideaprøver ved 6 ukers kontrollen, og da ny justering av dosen.

Jeg behandles med Levaxin. Hva skal jeg tenke på?

 • Planlegg graviditeten
 • Kontakt lege for å få god støtte for dosering av stoffkiftehormon.
 • Finjustering av tyroksin dosen før graviditet – så TSH ligger rundt 1,0 mIU/L
 • Straks du er blitt gravid, ta stoffskifteprøve og snakk med legen din – ev henvisning til spesialist.
 • Nøyaktighet med tablettene. Ved mye kvalme og usikkerhet om tabletten tas opp, bør du ha tett kontroll hos legen, som ev kan ordne innleggielse på sykehus ved mye oppkast.
 • Stoffskiftet bør kontrolleres månedlig gjennom graviditeten, med rask tilbakemelding om dosen skal høyes eller justeres.
 • Ikke slutt med Levaxin eller stoffskiftehormon. Behandlingen er ikke skadelig, og svært viktig for fosteret.

Jeg behandles med tyreoidea ekstrakt fra dyr eller med kombinasjons av T4 og T3:

 • Tyroksin – T4 – fra mors sirkulasjon er helt nødvendig for fosterets utvikling.
 • T4 transporteres aktivt over bariæren til fosterets hjerne, og omdannes der til T3.
 • Det usikker overgang av T3 fra mors blod til barnets hjerne. Derfor er det viktig gjennom graviditet at den gravide kvinnen ligger høyt nok i FT4. Behandling med høyere doser av T3 – og dermed lavere doser av T4, er derfor ikke ønskelig under graviditet.
 • Ved behandling med tyreoidea ekstrakt vil mange ha høyt nivå ev T3 i relasjon til T4, da tyreoidea fra svin inneholder mye T3. De fleste bruker derfor T4 – tyroksin – i tillegg til tyreoidea ekstrakt, for å bedre forholdet mellom T3 og T4.
 • Dokumentasjonen rundt behandling med tyreoidea ekstrakt og fosterets utvikling og er ikke god nok. Spesielt gir dette usikkerhet i første del av graviditeten, til barnet lager sitt eget stoffskiftehormon.
 • Internasjonalt, og også i Norge, frarådes behandling med Tyreoideaekstrakt eller kombinasjonsbehandling med T4 og T3 (Levaxin og Liotyronin) under graviditet.
 • Se ATA guidelines – Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and Postpartum. Thyroid 2017;27(3):315-389.

TSH er beste styringsparameter for stoffskiftet, og svært viktig til å dosere bra gjennom graviditet:

 • TSH er legenes verktøy for å kunne gi best mulig råd om medisindose.
 • Mange som har brukt tyreoideaekstrakt eller T3 over tid, har lav / ikke målbar TSH. Det skyldes topper av T3 i sirkulasjonen, som gjør at hypofysen «går i dvale», da TSH stimuleringen fra hypofysen ikke behøves. Selv om man får senket T3 nivåene, kan det ta mange måneder før den normale hypofysereguleringen tar seg opp igjen.

Dette kan gi problemer ved oppfølgning av stoffskiftet under graviditet. Man mangler TSH som god styringsparameter, og man har vanskelig for å gi gode råd for dosejustering.

Hva bør kvinnene tenke på?

 • Generelle råd – se over.
 • Før man er blitt gravid: Vurdere å minske ned til lavere T3 dose, eller slutte helt med T3 / tyreoideaekstrakt, og samtidlig gå opp i T4 dosen. Detter bør gjøres i samråd med lege, helst noen måneder før ønsket graviditet, så hypofysereguleringen rekker å få normalisert seg.
 • Dersom man er blitt gravid og bruker tyreoideaekstrakt eller kombinasjon med T4 og T3, skal man ikke forandre behandlingen selv. Snakk med legen din, så du kan få hjelp med å høye T4 dosen. T3 dosen bør nok senkes eller beholdes uforandret om den er relativt lav i forhold til T4. Det er viktig at dosejusteringen som blir gjort, ikke skal lede til en periode med hypotyreose. Lav TSH må kanskje aksepteres gjennom graviditeten om hypofysen har vært ute av funksjon lenge.
 • Henvisning til endokrinolog – ev telefonsamtale mellom fastlege og spesialist – for diskusjon om dosering.

Kanskje man bør vente med å starte tyreoideekstrakt til etter planlagt graviditet?

martin.wright@stoffskifte.org