Hils på Even Petterson, ny økonomi- og administrasjonsansvarlig i Stoffskifteforbundet!

Even Petterson startet som nyansatt i Stoffskifteforbundet tirsdag 2. juni. Han overtar etter Amalie Tveit Pedersen som ny økonomi- og administrasjonsansvarlig i 40 % stilling.

Even er 30 år og ferdigutdannet siviløkonom, med en bachelor- og mastergrad i økonomi ved OsloMet.  I stillingen som økonomi- og administrasjonsansvarlig tar han blant annet med seg verdifull arbeidserfaring fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), hvor han jobbet som økonomimedarbeider med fokus på analysearbeid og opplæring av nyansatte. Even er godt kjent med frivillige organisasjoner og har også vært engasjert i frivillige verv, blant annet som turleder i Den Norske Turistforeningen (DNT) og ledsager i Norges Blindeforbund. Han har kombinert sin interesse for frivillig engasjement med fritidsaktiviteter i natur og utmark.

En viktig motivasjonsfaktor for Even i den nye stillingen er å ivareta interessene til mennesker med stoffskiftesykdommer, sørge for godt samarbeid med lokallagene og øke kjennskap til stoffskifteproblematikk: – For meg som økonomiansvarlig er førsteprioritet å sørge for god og ansvarlig forvaltning av verdiene til medlemmene av Stoffskifteforbundet. Som nyansatt ønsker jeg å øke synligheten til Stoffskifteforbundet, og jobbe for flere goder og bedre tilbud til våre medlemmer.

Som økonomi- og administrasjonsansvarlig vil noen av oppgavene hans omhandle ansvar for administrasjon, medlemsregisteret, interne systemer, regnskap og økonomi.

Vi ønsker Even Petterson velkommen til Stoffskifteforbundet, og vi er sikre på at han kommer til å utgjøre et godt og viktig tilskudd til administrasjonen!

Samtidig takker vi Amalie Tveit Pedersen for en solid innsats i videreutviklingen av Stoffskifteforbundet. Vi kommer tilbake med et intervju og avslutningssamtale med Amalie før hun går videre til en ny stilling. Her skal vi gå litt mer inn på hennes flotte arbeid som økonomi- analyse og administrasjonsansvarlig i Stoffskifteforbundet, med et tilbakeblikk på de erfaringene hun har opparbeidet seg i forbundet de siste tre årene.

Kontaktinformasjon:
even.petterson@stoffskifte.org