Helseministeren vil ikke ha nasjonale retningslinjer for stoffskiftesykdommer

Helseminister Bent Høie (Høyre) støtter seg til Helsedirektoratet og avviser at stoffskiftesyke trenger egne retningslinjer for sykdommen sin. Dette kommer frem etter at Kjersti Toppe i Senterpartiet tok opp spørsmålet i Stortingets spørretime.

Kjersti Toppe er parlamentarisk nestleder i Senterpartiet (Sp) og første nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I forrige måned hadde Stoffskifteforbundet et møte med Sp, hvor hun lovte å løfte stoffskifte opp på den politiske dagsorden.

Les mer om saken her

Den 1. februar fremmet hun spørsmålet til helseministeren og svaret fra Bent Høie kom i dag, onsdag den 13 februar. Han henviser i  innlegget til Helsedirektoratet som sin faglige rådgiver, «med ansvar for å følge med på forhold som påvirker folkehelsen og utviklingen i helse- og omsorgstjenestene».

Direktoratet uttaler at «det er tid- og ressurskrevende å utarbeide gode kunnskapsbaserte retningslinjer. De nasjonale faglige retningslinjene skal være nyttige i arbeidet med kontinuerlig forbedring av virksomhet og tjenester. Nasjonale faglige retningslinjer vil ikke bli utarbeidet på alle fagområder. De utvikles på områder med prioritert behov og i tett samarbeid med relevante fagmiljøer og pasient- og brukerrepresentanter», uttaler de og fortsetter:

«Helsedirektoratet har p.t. ikke planer om å starte et arbeid for å utvikle en nasjonal faglig retningslinje for stoffskiftesykdommer, da dette er godt ivaretatt av fagmiljøene».

Høie støtter seg til direktoratet og avslutter svaret sitt slik:

«Jeg har tillit til at Helsedirektoratet følger med på sykdomsutviklingen og benytter fagkunnskap i vurderingen av hvilke fagområder som skal få nasjonale faglige retningslinjer, i nært samarbeid med fagpersoner og brukere.»

Les hele svaret her

Føler at Høie ignorerer en stor pasientgruppe
I bakgrunnen, som støtter oppunder spørsmålstillingen, skriver Toppe blant annet at lavt stoffskifte (hypothyreose) forekommer hos tre prosent av den voksne befolkningen og at tilstanden behandles hovedsakelig i primærhelsetjenesten. Hun bruker Stoffskifteforbundet som kilde for å dokumentere at en betydelig andel av pasientene opplever at de ikke får kontroll på sykdommen med dagens standardbehandling.

Toppe viser videre til at Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer er et viktig verktøy, spesielt for allmennleger, som daglig behandler pasienter med vidt forskjellige sykdommer.

– Vi mener det er lite offensivt av statsråden å ignorere 200.000 pasienter med til dels store plager. Vi trenger en politisk avgjørelse når forvaltningen overser åpenbare mangler og er glade for at Kjersti Toppes og Sp taler for Stoffskifteløftet, sier generalsekretær i Stoffskifteforbundet, Eddy Kjær.

– Vi kommer til å jobbe knallhardt sammen med Senterpartiet for at pasientene våre skal få muligheten til riktigere behandling når de går til legen. I svaret, som Høie har hentet fra direktoratet, vises det til møter vi har hatt med direktoratet og at vi i forbundet har fått gjennomslag for at det er blitt endringer i rådene til fastleger, blant annet på sidene til Norsk Elektronisk Legehåndbok om hvem som bør behandles. Det må nok sterkere lut til for at vi skal sikre at alle de 220.000 stoffskifterammede i Norge får korrekt, individuell behandling, mener Kjær.