Halvparten av kronisk syke bruker medisinen feil

Tallene som viser at opptil 50 prosent av alle kronisk syke bruker medisinene sine feil, kommer fra Verdens helseorganisasjon. Apotekforeningen frykter konsekvensene og har startet en informasjonskampanje.

Av: Signe Kjøs

Årsaken til feilbruken kan være alt fra mangel på informasjon eller at informasjonen er misforstått eller glemt. Det kan være mange legemidler å holde rede på, eller man glemmer å ta legemiddelet eller tar feil dose. Noen slutter også å ta medisinen på grunn av ubehag eller fordi de ikke ser viktigheten av å følge behandlingen. 5 til 10 prosent av alle akuttinnleggelser på norske sykehus skyldes feil legemiddelbruk, ifølge Apotekforeningen.

– Vi opplever stadig vekk at folk ikke har fått med seg hvordan eller når medisinen skal tas. Det er enkle ting som er viktig for medisineringen, sier apoteker Bente Bjordal Tesaker. Hun jobber på Vitusapotek Løven i Stavanger og må ofte ta en ekstra telefon til legen som har skrevet resepten kunden har med seg.

Kan få tragisk utfall

– I Norge er det i dag 1,1 millioner mennesker som bruker fire legemidler eller mer, og svært mange er gamle mennesker. Å holde rede på fire til fem legemidler kan være en utfordring for enhver, sier Per Kristian Faksvåg, fagdirektør i Apotekforeningen. Han mener det er en samfunnsutfordring at så mange bruker medisinene feil.

– Det gjelder mange forskjellige typer medisiner, for eksempel antibiotika og blodfortynnende, og andre medisiner som det er viktig å ta riktig. Det er først og fremst farlig for den enkelte pasient som kan få bivirkninger, nedsatt livskvalitet og i verste fall dø av behandlingen hvis man ikke følger den på riktig måte, sier han.

Apotekkampanje for veiledning om medisinbruk

Apotekene har nå startet en kampanje for å veilede folk som går over til en ny type blodfortynnende medisin. Hensikten med kampanjen er å opplyse om riktig medisinbruk. Apotekforeningen mener at slike kampanjer bør bli vanligere.

– Vi ser at antall bekymringer, bivirkninger og spørsmål knyttet til behandlingen går ned når de får tettere oppfølging. Hele behandlingskjeden må samhandle bedre. Legene, sykehuset og apotekene har et felles ansvar, avslutter han.

post@stoffskifte.org