Stortingsrepresentant for Trøndelag Høyre, Guro Angell Gimse (48), ble valgt som ny leder av Høyres kvinneforum på Høyres landsmøte 11. september.

Ny leder av Høyres kvinneforum, Guro Angell Gimse (48), har selv lavt stoffskifte og vil også jobbe med å løfte stoffskiftesykdom på den politiske agendaen.  Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Guro Angell Gimse er utdannet politi og har hatt ulike roller i politiet i til sammen 17 år.  Som fast møtende vara på Stortinget, har Guro lang erfaring i norsk politikk med en rekke politiske verv i Trøndelag hvor hun også sitter i Næringskomiteen. Tidligere har hun vært statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet og nestleder i Høyres kvinneforum.

Nå beveger Guro seg videre i politikken med den nye rollen som leder i kvinneforumet. Her skal hun være sentral i arbeidet med å peke ut hvilke helsepolitiske saker partiet skal prioritere. Kvinnehelse, vold i nære relasjoner og sosial kontroll trekkes frem som fokusområder.

Høyrepolitikeren har selv lavt stoffskifte, og vil også jobbe med å løfte stoffskiftesykdom på den politiske agendaen. Stoffskifteforbundets generalsekretær Eddy Kjær applauderer initiativet.

Vi ønsker Guro lykke til med det viktige arbeidet, og ser frem til positivt samarbeid.

Lest siste artikkel fra Adresseavisen? – Det var en lettelse å få en diagnose