Gravide må screenes for stoffskiftesykdom

Norsk Thyreoideaforbund (NTF) viser til statsrådens møte med pasientorganisasjonene mandag 8. desember 2008. Det ble der sagt at det første dokumentet som vil bli klart når det gjelder samhandlingsreformen, vil dreie seg om fødselsomsorg.

Det er en debatt i fagmiljøene internasjonalt vedrørende screening av stoffskiftet til alle gravide eller de som planlegger å bli gravide. Årsaken er at en uoppdaget eller dårlig behandlet stoff-skiftesykdom kan føre til fysiske og psykiske utviklingsforstyrrelser hos barnet i tillegg til en rekke helseproblemer hos mor. Nordisk Thyreoidea Samarbeid, som består av de nordiske pasientorganisasjonene, gikk på sitt møte i Helsingfors i 2007 inn for screening av alle gravide.

Stoffskiftesykdom (thyreoideasykdom) kan føre til nedsatt fertilitet hos både kvinner og menn. Derfor er det viktig å sjekke stoffskiftet også ved problemer med å bli gravid. Stoffskiftesykdom utløses ikke sjelden i forbindelse med svangerskap og fødsel. Symptomene på lavt stoffskifte kan etter en fødsel forveksles med fødselsdepresjon. Da er det viktig å stille rett diagnose slik at pasienten får stoffskiftehormon og ikke antidepressiva.

Vårt faglige råd har nylig oppfordret ADHD-studien ved Ullevål universitetssykehus om å undersøke om det kan være en sammenheng mellom thyreoideasvikt i svangerskapet og ADHD hos barna. Det vises til kliniske funn som kan indikere en slik sammenheng.

Vi håper våre innspill vil bli tatt hensyn til i forbindelse med det man nå planlegger vedrørende fødselsomsorg.

Bente Bakke
Forbundsleder
Norsk Thyreoideaforbund

post@stoffskifte.org