Gravide med en stoffskiftesykdom har et for lavt opptak av jod og D-vitamin, og det er behov for mer kunnskap og forskning på feltet. Det kom frem under det årlige seminaret til Norsk tyreoideagruppe denne uken.

FORSKNING: Eddy Kjær og Agnethe Ekre representerte Stoffskifteforbundet under Norsk tyreoideagruppe på Gardermoen denne uken.

«National Thyroid Symposium» er et årlig seminar arrangert av Norsk tyreoideagruppe som denne uken ble holdt på Gardermoen. Stoffskifteforbundet var tilstede blant flere av landets fremste leger innen stoffskiftesykdommer, og blant temaene var vitamin D-behov i graviditet og ammeperiode, jodinntak hos gravide og ammende i Norge, komplikasjoner ved kirurgi i skjoldbruskkjertel og kreft i skjoldbruskkjertel.

Norske gravide kvinner med et ordinært kosthold har et kritisk lavt inntak av jod og D-vitamin, var budskapet under seminaret.

– Jod og D-vitamin er viktige forebyggende faktorer mot stoffskiftesykdom, men vi vet for lite om konsekvensene av for lavt inntak. Derfor trengs det mer forskning på feltet, sier generalsekretær Eddy Kjær i en kommentar etter seminaret.

Faglig oppdatert

Norsk tyreoideagruppe ble etablert i 2010 av en tyreoidea-interesserte leger som undergruppe av Norsk endokrinologisk forening. Disse legene kommer fra forskjellige spesialfelt, deriblant endokrinologer, endokrinkirurger, spesialister i øye-, ære-nese-hals- og barne- og kvinnesykdommer, nukleærmedisinere, røntgenleger, cytologer og fastleger.

Formålet med Norsk Tyreoideagruppe er blant annet å bedre samarbeidet mellom de større sykehusene i Norge, utarbeide felles retningslinjer i Norge, både for utredning og behandling av pasienter med stoffskiftesykdommer, og et bedre forskningssamarbeid.

Generalsekretær Eddy Kjær og politisk rådgiver Agnethe Ekre representerte Stoffskifteforbundet under årets seminar.

– Dette gir oss en anledning til å holde oss oppdatert på hvilke faglige problemstillinger som har en direkte betydning for våre medlemmer. Vi skal være det kryssende punkt for alle som er interessert i stoffskiftesykdommer, sier Kjær.