Økt trykk på stoffskiftesykdom i pressen

Vi gleder oss over at stoffskiftesykdom har blitt viet plass på forsiden av VGs papirutgave tre ganger på kun et par måneder.

Her med uttalelser fra blant annet Stoffskifteforbundets generalsekretær, Eddy Kjær, som ønsker å styrke fagmiljøene rundt stoffskiftesykdommer. – Vi trenger å få flere medisiner på refusjonsordning. «One size fits all» funker ikke på disse sykdommene, sier han.

De siste månedene har det også vært trykk på stoffskiftesykdom i andre aviser og helseredaksjoner, blant annet helseavisen Dagens Medisin og Nettavisen+ med uttalelse fra leger Lars Omdal og Sara Hammerstad, som begge er medlemmer i Stoffskifteforbundets faglige råd.

Økt faktabasert kunnskap i samfunnet generelt og i helsevesenet spesielt, større synlighet i mediene og sterkere politisk innflytelse er noen av våre viktigste arbeidsområder. Det er derfor gledelig å se at det går fremover med fokus på både høyt og lavt stoffskifte. Alt vi gjør betyr noe for deg!

Les også:

Dagens Medisin: Kronisk Brems i Helse-Norge

NRK Nordland: Sykdommen rammer hundretusener – men medisinen må de betale selv

“Flest kvinner rammes av stoffskifteproblemer” – vi.no 

“Du kan ha for høyt eller for lavt stoffskifte uten at du vet det. Du bare kjenner at noe er feil” – klikk.no