Etter nærmere seks år som generalsekretær i Stoffskifteforbundet, går Eddy Kjær av 1. desember 2022.

Eddy Kjær
GÅR AV: Generalsekretær Eddy Kjær. FOTO: Martin Aasen Wright

Som generalsekretær har Eddy bidratt til en medlemsvekst på rundt 30 prosent på fem år og til større engasjement i lokallagene. Han har plassert Stoffskifteforbundet tydelig på det helsepolitiske kartet, samt gitt Stoffskifteforbundet stor synlighet om viktige saker i riksdekkende presse.

Eddy har engasjert seg i saker som handler om mer kunnskap og forskning innen allmennmedisin, tettere dialog med fastlegene. Han har også engasjert seg i legemiddelmangel og større mangfold av medisiner som norsk thyroid-produksjon i Kragerø, blåreseptordningen og kvinnehelse. Der andre har vært stille i politiske fora, har Eddy stilt kritiske spørsmål.

Vi takker Eddy for det gode og konstruktive samarbeidet og den smittende latteren, og ønsker ham lykke til videre!