Forsvaret beklager villedende informasjon om stoffskifte

Det norske Forsvaret hadde lagt ut informasjon om stoffskifte som kunne fått alvorlige konsekvenser og endret på teksten etter innspill fra medlemmer av Stoffskifteforbundet.

– Vi beklager at den forrige teksten kunne misforstås. Vi ønsker å gi en mulighet for motiverte ungdommer med velregulert sykdom å avtjene verneplikten, sier oberstløytnant Vegard Finberg, som er sjef for informasjonsseksjonen ved Forsvarets personell- og vernepliktssenter.

Frem til 18. oktober stod det følgende på Forsvaret.no under fanen «Helsekrav»:

«Daglig medisinering

Generelt sykdommer der du er helt avhengig av medisiner daglig.                                                               

Unntak: Sykdommer der du bruker medisiner daglig, men der det ikke er farlig å være noen uker uten (for eksempel for høyt kolesterol eller for lavt stoffskifte).»

Flere av Stoffskifteforbundets medlemmer hadde lest dette og reagerte kraftig på at Forsvaret syntes å bagatellisere det å gå noen uker uten medisinering. Det ble sendt en skriftlig henvendelse til Forsvaret som stilte spørsmål ved disse villedende formuleringene.

Oberstløytnant Vegard Finberg bekrefter at de mottok en henvendelse på dette og at de deretter endret teksten.

– Teksten ble endret 18. oktober 2018, etter en henvendelse, hvor det det ble påpekt at teksten kunne misforståes i retning av at hypothyreose ikke er en tilstand som krever daglig medisinering, skriver han i en epost til Stoffskifteforbundet.

– Dette er selvsagt ikke riktig, og ikke det vi mente å formidle, og teksten ble derfor endret.

Viktig endring av tekst

Den nye teksten fra 18. oktober 2018 lyder som følger:

«Daglig medisinering

Du blir ikke innkalt til militærtjeneste dersom du har en sykdom der du er avhengig av medisiner daglig. I løpet av tjenesten kan det oppstå situasjoner der du ikke alltid har tilgang på medisinen.

Unntak: Etter vurdering kan det i enkelttilfeller likevel være mulig med militærtjeneste, hvis det ikke er farlig å være noen dager uten medisin (f. eks. i noen tilfeller ved høyt kolesterol eller for lavt stoffskifte).»

– Vi beklager at den forrige teksten kunne misforstås i retning av at hypothyreose ikke krever daglig medisinering. Vi håper og tror at den nye teksten er mer presis og at den gir mindre rom for misforståelser, sier han og forteller at de generelt setter pris på innspill som fører til forbedring av hjemmesiden.

Unge, stoffskiftesyke har en plass i Forsvaret

Det norske Forsvaret har i dag et hyggelig problem: Langt flere ungdommer ønsker militærtjeneste enn det er plass til. Det å avtjene verneplikten er blitt veldig populært. Nylig innførte man også pliktig verneplikt for jenter – allmenn verneplikt – som gjør at det er blitt enda tøffere å komme inn.

Imidlertid er det en del unge som utelukkes fra militærtjeneste blant annet av medisinske årsaker. Daglig medisinering er én av dem.

– De som kalles inn til militærtjeneste i dag, godkjennes samtidig for tjeneste i internasjonale operasjoner. Helsekravene er betydelig innskjerpet sammenliknet med den tiden da alle gutter ble innkalt til førstegangstjeneste, forklarer Vegard Finberg og utdyper:

– Dersom man har en velregulert sykdom og kan gå flere dager uten medisin uten å bli syk, kan man i visse tilfeller tjenestegjøre i Forsvaret. De vanligste sykdommene der denne muligheten kan foreligge, er hyperkolesterolemi (for høyt kolesterol) og hypothyreose. Grunnen til at hypothyreose er nevnt i teksten som omhandler daglig medisinering, er at dette er en sykdom vi får spørsmål om, og for å vise at det er mulig for mennesker med velregulert hypothyreose å tjenestegjøre i Forsvaret.

Generalsekretær Eddy Kjær i Stoffskifteforbundet er veldig fornøyd både med at forbundet har medlemmer som er årvåkne, men også med Forsvarets positive innstilling overfor unge mennesker med stoffskifteutfordringer.

– Det er gledelig å se at medlemmene våre følger så godt med og reagerer når de finner feilinformasjon om stoffskifte. Det kunne fått svært alvorlige konsekvenser hvis Forsvaret faktisk sendte soldater ut i felten i flere uker uten medisiner. Samtidig er det bra å oppleve at Forsvaret faktisk er fleksible og responderer overfor innspill de får, samt at de gir unge folk med lavt stoffskifte mulighet til å avtjene verneplikten, sier Kjær.