En ny studie skal fremme trygg legemiddelbruk i svangerskapet. SafeStart-studien ved farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo rekrutterer deltagere nå.

NY STUDIE: Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo skal fremme trygg legemiddelbruk i svangerskapet. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Opptil 8 av 10 gravide bruker legemidler, og vi vet at mange har et stort behov for informasjon når det gjelder trygg og riktig legemiddelbehandling i svangerskapet, skriver farmasøytisk institutt på sine nettsider i presentasjonen av studien. Videre står det at det er kjent  at vanlige svangerskapsrelaterte problemer, slik som kvalme og oppkast, kan ha en betydelig effekt på den gravides hverdag. Prosjektet har til hensikt å øke livskvaliteten og fremme trygg og riktig legemiddelbruk blant gravide ved å tilby en samtale om egenomsorg og legemidler tidlig i svangerskapet.

Kvinner over 18 år og som er gravid i svangerskapsuke 1-12 oppfordres til å delta.

Som deltager i prosjektet svarer du på fire elektroniske spørreskjema, to i løpet av svangerskapet, ett ved fødselen og ett etter fødselen. Informasjonen studien ønsker å innhente omhandler din helse og livsstil, om dine holdninger til legemidler, om du har vært sykemeldt eller sykehusinnlagt i løpet av svangerskapet, i tillegg til informasjon angående ditt barns helse ved fødsel. Informasjonen du oppgir i spørreskjemaene vil bli sammenstilt med data fra fire norske helseregistre.

Les mer om studien på nettsidene til farmasøytisk institutt.

Det er stipendiat Bich Thuy Truong og professor Hedvig Nordeng (prosjektansvarlig) som står bak studien.

martin.wright@stoffskifte.org