Foreslå kandidater til Thyra-prisen.

Thyra-prisen er opprettet av Stoffskifteforbundet og er en fagpris som kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller andre for den innsats og interesse som over tid er vist til fremme av interessene til personer med sykdom i skjoldbruskkjertelen. Formålet med prisen er å fremme kunnskap og forståelse om de forskjellige tyreoideasykdommene og respektive pasientgruppers situasjon.

Prisen tildeles for uegennyttig aktivitet, fremme av forskning, egen forskning og formidling av kunnskap og informasjon relatert til sykdommene.

Forslag på kandidater sendes Forbundskontoret v/Thyra-priskomiteen innen fredag 3. april. Adresse er post@stoffskifte.org eller Fr. Nansen plass 9, 0160 Oslo.

Forslaget skal være begrunnet og alle forslag blir behandlet konfidensielt. Både medlemmer i Stoffskifteforbundet og andre kan foreslå kandidater. Prisen består av et diplom og en gavesjekk på kr. 10.000.