Forbundsstyret ønsker forslag på kandidater til verv i valgkomiteen i Stoffskifteforbundet

Forbundet avholder landsmøte på Scandic Hotell St. Olavs plass i Oslo den 21. til 23. september 2018. Forbundsstyret ber alle medlemmer om å melde inn forslag på aktuelle kandidater til valg av valgkomiteen.

Valgkomiteen består av 5 medlemmer; leder, nestleder og medlemmer. Leder og ett av medlemmene er på valg det ene landsmøtet og nestleder og to av medlemmene er på valg det andre landsmøtet. Forbundsstyret fremlegger forslag til kandidater for valgkomiteen på landsmøtet. Opprinnelige frist er for innsending er 21. mars, men er utsatt til 6. april, klokken 24.00.

I 2018 er komiteens leder og en nestleder to år* på valg. Foreslåtte kandidater må være forespurt og akseptert kandidaturet. Det kreves videre en skriftlig begrunnelse for kandidaturet. Det er ønskelig at begge kjønn og ulik bakgrunn er representert. Kandidatene bør for øvrig inneha kunnskap om Stoffskifteforbundet og valgkomiteens arbeid.

Det vises for øvrig til forbundets vedtekter, side 16, for retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Vedtektene ligger på forbundets nettside.

Forslag med begrunnelse sendes eddy.kjaer@stoffskifte.org eller forbundets postadresse, Fr. Nansen plass 9, 0160 Oslo, v/ Eddy Kjær.

LAST NED SKJEMA HER.

 

* Valg i 2016 medførte at periode for leder og nestleder utgår samme år, og er ifølge vedtekter og praksis ikke ønskelig. Nestleder velges derav for to år – ikke fire.