Likepersonsaktiviteter

Likepersonaktiviteter er en tidsavgrenset temabasert aktivitet som ikke utelukkende har et rekreasjonelt formål. Det er en forutsetning at aktiviteten ledes av en likeperson, med unntak av opplæringskurs for likepersoner. Likepersonsaktivitet er f.eks. samtalegrupper, oppsøkende aktivitet (f.eks. besøkstjenester), kurs og aktivitetsgrupper. Forslag og eksempler til likepersonaktiviteter kan du lese mer om under "beskrivelse av likepersonaktivitet". Man må være minimum 2 personer hvorav den ene er godkjent likeperson i Stoffskifteforbundet.
  • Nye regler for likepersonaktiviteter gjør at vi trenger navn på alle godkjente likepersoner som har deltatt på aktiviteten. Det er ikke et krav at de må ha vært med å arrangere.
  • Tast inn lokallagets epost dersom dere ønsker bekreftelse på innlevert likepersonaktivitet.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.