Alle epost-henvendelser: verdal-omegn@stoffskifteforbundet.org

Leder og likepersonsansvarlig

Inger Marie Schei
Mobil:  979 80 302

Kasserer

Anne Czaikowski
Mobil: 988 07 688

Sekretær
Inger Marie Schei
Mobil: 98970302

Styremedlem

Else Jorunn Hermann
Mobil: 95977867

Styremedlem

Åse Kristin Julnes
Mobil: 94876511

Varamedlem

Hilde Kristin Vinne
Mobil: 97761584

Varamedlem

Else Jorunn Hermann
Mobil: 95877867